Noslēgta vienošanās par finansējuma piešķiršanu infrastruktūras izbūvei Valmieras Industriālajā parkā

Valmieras novada pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu 20 miljonu eiro apmērā projekta “Valmieras Industriālā parka attīstība” īstenošanai. Projekta ietvaros veidos Valmieras Industriālā parka infrastruktūru.

Stratēģiski nozīmīgākā projekta aktivitāte ir savienojuma izveide ar publiskās lietošanas dzelzceļu un teritorijas iekšējā dzelzceļa infrastruktūras būvniecība, izbūvējot savienojošo sliežu ceļu no pievienošanās vietas līdz industriālajai teritorijai gar esošo, galveno sliežu posmu “Bāle-Valmiera” apmēram 800m garumā, bet iekšējā dzelzceļa garums plānots ~2,3 km. Lai nodrošinātu industriālajai ražošanai un teritorijas funkcionalitātei nepieciešamās elektrības jaudas, veiks elektronerģijas infrastruktūras būvniecību. Projektā paredzēts izbūvēt arī industriālo laukumu ar betona iesegumu, divus publiskos stāvlaukumus, kā arī veikt inženiertīklu koridora (maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīklu) izbūvi. Šim mērķim izmantos Ozolkalna ceļu, kuram pēc darbu veikšanas izveidos segumu. Jauno industriālo teritoriju paredzēts iežogot ar metāla paneļu žogu, kā arī ierīkos zaļo infrastruktūru un publisko stāvlaukumu apgaismojumu.

“Šis ir lielākais Eiropas Savienības finansējums, kādu pašvaldība Valmieras novada teritorijā ir piesaistījusi uzņēmējdarbības veicināšanai reģionā. Pēc projekta īstenošanas potenciālajiem investoriem būs pieejama teritorija, pie kuras būs nodrošināti pieslēgumi inženierkomunikācijām. Dzelzceļa pieejamība perspektīvā nodrošinās šī industriālā parka konkurētspēju, paplašinot reģiona ražotāju kravu pārvadājumu un loģistikas iespējas. Turpmākie divi gadi pašvaldībā būs nozīmīgi, lai no šīm ilgtermiņa investīcijām un projekta risinājumiem būtu pienesums visa Vidzemes reģiona ekonomiskajai attīstībai, tiktu nodrošinātas jaunas darba vietas un uzņēmēji ar savu potenciālu stiprinātu arī Valmieras novada izaugsmi,” vērtē Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Projekta  “Valmieras Industriālā parka attīstība” mērķis ir attīstīt šo nacionālas nozīmes industriālo parku un, izveidojot pilnvērtīgi un neatkarīgi darboties spējīgu industriālās teritorijas infrastruktūru Valmieras novadā, piesaistīt investorus, sekmējot darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Rīgas reģionu un pārējo Latvijas teritoriju. Īstenojot projektu, paredzamie rezultāti ir vismaz 140 jaunu darba vietu radīšana industriālajā  parkā, kā arī nomniekam industriālā parka teritorijā jāveic nefinanšu investīcijas vismaz 100 000 000 eiro apmērā.

Valmieras Industriālā parka teritorijas plānojums