Valmieras novada pašvaldībai piešķirts finansējums Valmieras Industriālā parka attīstībai

VIP karte

Valmieras novada pašvaldība saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atzinumu par projekta iesnieguma nosacījumu izpildi un apstiprinājumu par Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma 20 miljonu eiro apmērā piešķiršanu Valmieras Industriālā parka attīstībai.

No atzinuma stāšanās spēkā 30 dienu laikā starp CFLA un Valmieras novada pašvaldību tiks noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

Tas nozīmē, ka divu gadu laikā Valmierā tiks attīstīts nacionālas nozīmes industriālais parks, pie kura izveides darbs sākts 2014. gadā.

2017. gadā Valmieras Industriālā parka izveidei paredzētā teritorija ar likumu tika nodota pašvaldībai infrastruktūras izveidei, tajā skaitā būvniecībai, lai veicinātu inovatīvu produktu ražošanu un attīstību, sekmētu jaunuzņēmumu darbību, dažādotu reģiona ekonomiku.

2022. gada nogalē, 2023. sākumā veikta visas teritorijas militārā mantojuma sanācija, paralēli veicot teritorijas atmežošanu.

Valmieras Industriālā parka, kas atrodas pie stratēģiski svarīgas infrastruktūras (nozīmīgs loģistikas punkts – A3 maģistrāle, apvedceļš P18 un dzelzceļš, pieejama elektroapgādes, siltumapgādes u.c. infrastruktūra), attīstība sekmēs Valmieras novada un Vidzemes reģiona attīstību un ekonomisko izaugsmi, paaugstinās iedzīvotāju dzīves kvalitāti Vidzemes reģionā līdz pat Latvijas Ziemeļu robežai. Industriālais parks ļaus reģionam piesaistīt investīcijas, attīstīt ražošanu, kā arī nodrošināt Vidzemes iedzīvotājiem jaunas darbavietas.