Aktualitātes / Jaunumi

Jaunumi

LIfe projekts ZAAO
10.11.2022

Prezentēts ZAAO Pilot EKO laukuma koncepts

SIA “ZAAO” (turpmāk tekstā- ZAAO) kopā ar sadarbības partneriem turpina darbu pie LIFE projekta aktivitāšu īstenošanas, kur vienā no tām paredzēts izveidot apmeklētājiem ērtāku, ar digitāliem risinājumiem aprīkotu EKO laukumu…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Jaunumi Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā

Strenču slimnīcas speciālisti apmeklē Vīlandes kolēģus 7. novembrī, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) speciālistu komanda apmeklēja Vīlandes rehabilitācijas centru "Rehabikeskus". Slimnīcas psihiatre Liene Helēna Konošonoka, stratēģisko vadības procesu vadītāja…

Lasīt vairāk
paziņojums
09.11.2022

Neapdzīvojamo telpu Dikļos nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma “Cielaviņa”, kadastra numurs 9652 005 0356, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0356 007 daļu 100,7 m² platībā  un proporcionāli telpu platībai piesaistīto…

Lasīt vairāk