LIFE LATESTadapt projekts

LIFE LATESTadapt projekts

Projekta iesniedzējsViimsi pašvaldība, Igaunija, partneris Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš2022. gada septembris – 2027. gada augusts
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas5 144 488, 30 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 31050,86 EUR
Projekta mērķisPalielināt Igaunijas un Latvijas pilsētu teritoriju noturību pret ekstremāliem laikapstākļiem, koncentrējoties uz 4 konkrētiem rīcības virzieniem: 1)dabā balstīti risinājumi; 2) digitālās izmaiņas; 3) plānošanas kvalitāte; 4) iesaistītas kopienas un kvalificēts atbalsts risinājumu tālākai ieviešanai.
Projekta galvenās aktivitātesDabā balstīti risinājumi; digitālās izmaiņas; plānošanas kvalitāte; iesaistītas kopienas un kvalificēts atbalsts risinājumu tālākai ieviešanai.
Rezultāti
Publicitātehttps://www.valmierasnovads.lv/aicina-piedalities-aptauja-par-zalajam-teritorijam-un-to-lietosanu-valmiera/