Norisinājies seminārs iedzīvotājiem “Gudra dabas resursu izmantošana manā dzīvesvietā”

7. novembrī Valmierā norisinājās seminārs “Gudra dabas resursu izmantošana manā dzīvesvietā”, kurā interesentiem bija iespēja uzzināt par LIFE LATESTadapt projektu un tā laikā gan plānotajām, gan jau īstenotajām aktivitātēm Valmierā.

7. novembrī Valmierā norisinājās seminārs “Gudra dabas resursu izmantošana manā dzīvesvietā”, kurā interesentiem bija iespēja uzzināt par LIFE LATESTadapt projektu un tā laikā gan plānotajām, gan jau īstenotajām aktivitātēm Valmierā.

Projekta LIFE LATESTadapt ietvaros Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukumā tiks izmantoti dabā balstīti risinājumi un viedie risinājumi, lai ilgtspējīgi izmantotu lietusūdeņus, mazinātu karstuma salas stāvlaukumā, kā arī radītu drošāku vidi gājējiem. Tiks izstrādāts zaļināšanas plāns un lietusūdens apsaimniekošanas noteikumi Valmieras pilsētai. Projekta ietvaros norisināsies arī dažādi izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem.

Valmieras novada pašvaldības pārstāve dalījās ieteikumos pilnvērtīgai, saprātīgai un lietderīgai dabas resursu izmantošanai dzīvoklī, privātmājā, mazdārziņā vai citur. Mūsdienās arvien vairāk ir atrodami dažādi risinājumi lietusūdeņu izmantošanai vai uzkrāšanai, kas ļauj ietaupīt gan resursus, gan samazināt izmaksas par sava dārza laistīšanu.

Vasarā norisinājās aptauja par iedzīvotājiem svarīgām zaļajām teritorijām Valmierā, par tās rezultātiem pastāstīja Baltijas Vides foruma pārstāve. Valmierā tika atzīmētas gandrīz 200 zaļās zonas, kas iedzīvotājiem ir svarīgas. Lielākajai daļai no atzīmētajām vietām respondenti bija norādījuši, ka uz šo vietu dodas ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka iedzīvotājiem ir svarīgas zaļās zonas pilsētā, to funkcionalitāte. Norādot, kas būtu vēl papildus nepieciešams pilsētā, visvairāk ieteikumu bija par bērnu laukumiņu nepieciešamību.

Daļa no semināra tika veltīta diskusijai par vides problēmvietām Valmierā. Tika diskutēts par septiņu veidu problēmvietām Valmierā – vietas ar sliktu gaisa kvalitāti (putekļi), ar sliktu ūdens kvalitāti, trokšņainās vietas, applūstošas vietas, vietas ar invazīvajām sugām un sakarstošās vietas. Iedzīvotāji, diskutējot par problēmvietām, secināja, ka problēmas ar aplūstošām vietām bieži tiek novērotas privātmāju rajonos, invazīvās sugas vairāk izplatās pilsētas nomalēs, savukārt slikta gaisa kvalitāte jeb putekļi mēdz būt ielās, kurās ir grants segums. Aptauju par vides problēmvietām Valmierā var aizpildīt šeit. Izstrādājot zaļināšanas plānu Valmieras pilsētai, tiks izmantotas iedzīvotāju sniegtās atbildes.

Par iespējamajiem viedajiem risinājumiem klimata pārmaiņu seku mazināšanai stāstīja Jurijs Kondratenko, eksperts ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanā dažādos pilsētplānošanas un projektēšanas projektos. Dalībniekiem bija iespēja gūt priekšstatu kādi risinājumi tiks iekļauti Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukumā un to izmantošanas pamatojumu. Arī semināra dalībnieki sniedza vērtīgas atziņas un ieteikumus, kādi risinājumi viņuprāt ir vairāk nepieciešami, lai stāvlaukums kļūtu arī estētiski pievilcīgāks un gājējiem drošāks.

LIFE LATESTadapt projekta mērķis ir uzlabot klimatnoturību Baltijas pašvaldību teritorijās. Projektā izvirzīti četri apakšmērķu virzieni: dabā balstīti risinājumi, digitālās pārmaiņas, plānošanas kvalitāte un kvalitātes paaugstināšana, kas tiek realizēti projekta pilotteritorijās Latvijas teritorijā – Cēsīs, Valmieras pilsētā un Rīgas valstspilsētā – un Igaunijas teritorijā – Viimsi, Haapsalā, Rakverē un Narvā.

Seminārs tika organizēts īstenojot LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu “Dabā balstītu risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā” (LIFE LATESTadapt, LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA uzsaukums), ar finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Vides ministrijas.