Pilsētplānošanas un inovāciju hakatonā “LifeHack Valmiera” uzvar komanda no Igaunijas

Piektdien, 17. maijā, Valmierā norisinājās pilsētplānošanas un inovāciju hakatons “LifeHack Valmiera”, kurā galveno balvu – 2500 EUR – saņēma komanda “Potato Olympics” no Igaunijas ar izstrādāto risinājumu Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukuma un tā apkārtējās teritorijas uzlabošanai, lai samazinātu karstumsalas efektu.

Žūrija novērtēja, ka komanda piedāvāja dažādus risinājumus, kurus ir iespējams īstenot atsevišķi, tādā veidā pakāpeniski uzlabojot situāciju noteiktajā teritorijā. Komandas prezentācija ietvēra daudz dažādus risinājumus – zaļie jumti un sienas, koki stāvlaukumā, lietusūdens savākšanas sistēma un uzkrāšana, gājēju celiņi ar zaļo jumtu, kas izvietoti stāvlaukumā, un citas inovatīvas idejas.

Hakatonā piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki no 6 valstīm – studenti, tehnoloģiju eksperti un profesionāļi no tādām jomām kā vides zinātne, pilsētplānošana, arhitektūra un inženierzinātnes. Komandām izaicinājumu risināšanā bija pieejams 30 ekspertu atbalsts. Viņu vidū bija Valmieras novada pašvaldības darbinieki, kuri varēja sniegt atbalstu kā lokālie eksperti, kā arī savas jomas eksperti gan no privātā sektora, gan pētniecības nozares.

Hakatona pirmo trīs vietu ieguvēji:

  • 1. vietā komanda “Potato Olympics” (Igaunija). Komanda prezentēja dabā balstītu risinājumu idejas pievilcīgas publiskās telpas un pilsētas karstumsalu efekta mazināšanai Valmieras Olimpiskā centra teritorijā.
  • 2. vietā komanda “Team Water” (Igaunija).  Komanda prezentēja dabā balstītus risinājumus klimata pielāgošanai, izglītībai un atpūtai Gaujas kreisā krasta promenādē.
  • 3. vietā komanda “RāVal team” (Latvija). Komanda piedāvāja Rātes upītes teritorijā izmantot inovatīvas sensoru tehnoloģijas un dabā balstītus risinājumus ūdens kvalitātes problēmu risināšanai, kā arī iekļaut izglītojošus elementus un papildināt teritoriju ar rekreācijas iespējām.

Hakatona dalībnieki izvēlējās vienu no sešiem izaicinājumiem, lai uzlabotu Valmieras pilsētas vidi un ekoloģisko ilgtspēju. Izaicinājumos ietilpa inovatīvas pieejas applūšanas risku mazināšanai, pilsētas karstuma salas problēmas un ūdens kvalitātes uzlabošana. Izaicinājumu teritorijas bija – Gaides upīte, Rātes upīte, teritorija pie Matīšu šosejas un veikala “DEPO”, Valmieras Olimpiskā centra stāvlaukums, Gaujas kreisais krasts un Valmieras Industriālā parka teritorija. Plašāk ar definētajiem izaicinājumiem angļu valodā var iepazīties šeit.

“Dalībnieku risinātie izaicinājumi ir aktuāli Valmieras pilsētā un to aktualitāte nākotnē tikai palielināsies. To risināšanai pašvaldībai ir nepieciešams piesaistīt jomas ekspertus. Novērtējam, ka bija iespēja sadarboties ar tik zinošiem dalībniekiem, kas deva ieguldījumu vides problēmvietu risinājumu meklēšanā un pamatošanā, prezentējot interesantas un inovatīvas idejas.”

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks

Žūrijā piedalījās Valmieras novada pašvaldības pārstāvji, Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve un Tallinas Tehnoloģiju universitātes pētnieks.

Paldies pasākuma dalībniekiem par ieguldīto laiku un zināšanām, lai sagatavotu un piedāvātu kvalitatīvas idejas problēmu risināšanai!

Hakatonu organizēja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un Valmieras Tehnikumu, un tas tiek rīkots Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “LIFE LATESTadapt” (“Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā”) ietvaros un ar tā atbalstu.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda un Igaunijas Klimata ministrijas. Informācija satur tikai projekta LIFE LATESTadapt īstenotāju redzējumu, un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.