Aicina piedalīties aptaujā par zaļajām teritorijām un to lietošanu Valmierā

Līdz 31. jūlijam visi Valmieras iedzīvotāji, kā arī cilvēki, kas Valmierā bieži uzturas, aicināti piedalīties pētījumā par iedzīvotājiem svarīgajām zaļajām teritorijām Valmierā un to lietošanu.

Pētījumu veic biedrība “Baltijas Vides Forums” sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību projektā LIFE LATESTadapt, kura viens no uzdevumiem ir veikt Valmieras zaļās infrastruktūras kartēšanu.

Pilsētu zaļo infrastruktūru veido visu zaļo teritoriju tīkls – parki, skvēri, ūdensmalas, pilsētu meži, zaļās zonas pie daudzdzīvokļu ēkām, dzelzceļa malas, mazdārziņi u.tml. Zaļās infrastruktūras kartēšana dod pamatu stratēģiskai un pārdomātai pilsētu zaļo teritoriju plānošanai un attīstībai. Kartējot zaļo infrastruktūru, ekspertiem ir būtiski apzināt ne tikai zaļo teritoriju atrašanās vietas, bet arī to funkcijas, to skaitā teritoriju nozīmi cilvēkiem. Šajā pētījumā ir būtiskas visa veida zaļās teritorijas, neatkarīgi no to veida, izmēra un citiem parametriem.

Elektroniski aizpildāma anketa ir pieejama šeit: https://ej.uz/zalasteritorijas_valmiera

Aptuvenais aptaujas aizpildīšanas ilgums ir 5-7 minūtes. Aptaujas anketa ir anonīma, un uzkrātās atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā pētījuma mērķiem.

Aizpildīto anketu apkopojums tiks izmantots Valmieras zaļās infrastruktūras kartējuma veidošanā, lai tajā integrētu zaļo teritoriju nozīmi cilvēkiem.

Pārdomāta zaļās infrastruktūras plānošana un veidošana ir viens no patīkamas un ilgtspējīgas pilsētvides stūrakmeņiem, jo tā pilda dažādas nozīmīgas funkcijas, to skaitā:

  • Uzlabo gaisa kvalitāti,
  • Mazina pārmērīgu pilsētu uzkaršanu,
  • Mazina plūdu risku,
  • Mazina trokšņu piesārņojumu,
  • Nodrošina dzīvesvietu un migrāciju augu un dzīvnieku sugām,
  • Nodrošina pilsētniekiem patīkamu un veselīgu dzīvesvidi.

Plašāka informācija par projektu LIFE LATESTadapt: https://www.valmierasnovads.lv/projects/life-latestadapt-projekts/

Informāciju sagatavoja:
Agnese Reķe
Baltijas vides forums vides eksperte
e-pasts: