Valmieras novada jaunieši aicināti saņemt līdz 300 EUR iniciatīvu īstenošanai!

Jauniešu projektu konkurss

2024. gadā Valmieras novada jauniešu iniciatīvu realizēšanai ir pieejams Valmieras novada pašvaldības projektu konkursa finansējums, lai sniegtu finansiālu atbalstu jauniešu idejām, veicinātu Valmieras novada jauniešu iniciatīvu, izaugsmi un līdzdalību sabiedriskajos procesos Valmieras novadā.

Projektu konkursā var iesniegt Valmieras novadā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai novada jauniešu apvienība, kurā ir jaunieši vecumā no 13 līdz 27 gadiem, kas realizēs projektu Valmieras novadā. 

Projekta aktivitātēm galvenokārt jābūt vērstām uz jauniešiem vecumā no 13 līdz 27 gadiem. 

Ieteicamās projektu tēmas:

 • jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana;
 • Valmieras novada attīstība un labiekārtošana;
 • jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā; 
 • nodarbinātība, karjeras izglītība, brīvprātīgais darbs;
 • vides aizsardzības pasākumi Valmieras novadā;
 • jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana;  
 • citas tēmas saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022–2038.

Projekta pieteikumu ar pielikumiem jāiesniedz Valmieras novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmiera, LV-4201 ar norādi “Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss” vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, vai skenētu PDF formātā, uz e-pasta adresi līdz 2024. gada:

 • 29. martam;
 • 26. aprīlim;
 • 31. maijam;
 • 28. jūnijam;
 • 26. jūlijam;
 • 30. augustam;
 • 27. septembrim;
 • 25. oktobrim. 

Projektiem jābūt īstenotiem līdz 2024. gada 21. decembrim. Ir palielināts pašvaldības piešķirtais finansējums viena projekta īstenošanai – 2024. gadā tas ir līdz 300 EUR. Projektu konkursa kopējais finansējums ir 6900 EUR. 

Plašāka informācija par konkursa prasībām, finansējuma kārtību un vērtēšanu pieejama konkursa nolikumā

Veidlapas

Projekta pieteikums

Līgums par projekta realizēšanu

Projekta atskaite

Jautājumu gadījumā par projektu konkursa organizēšanu aicinām sazināties ar Valmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistu Dainu Rozi, e-pasts , tālr: 25450585. 

2023. gada Valmieras novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkursā tika atbalstīti 18 jauniešu iesniegtie projekti. Plašāka informācija šeit