Valmieras novada jauniešu projektu konkursā atbalstīti 18 projekti

Jau otro gadu Valmieras novada pašvaldībā tiek īstenots Valmieras novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, kurā jaunieši katru mēnesi (no februāra līdz oktobrim) var iesniegt savus ideju un iegūt finansējumu līdz 250 EUR tās īstenošanai. 2023. gadā projektu konkursā atbalstīti 18 Valmieras novada jauniešu projekti.

Iesniegto projektu mērķis ir palīdzēt jauniešiem iegūt prasmes sagatavot projekta pieteikumus, mācīties uzņemties atbildību un būt par svarīgu sabiedrības daļu, kas veicina līdzdalību jauniešiem draudzīgas vides veidošanā. Ieteicamās projektu tēmas bija šādas: jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana; Valmieras novada attīstība un labiekārtošana; jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā; nodarbinātība; karjeras izglītība; brīvprātīgais darbs; vides aizsardzības pasākumi Valmieras novadā, jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana un aktivitātes saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības attīstības programmu 2022.–2028. gadam.


Valmieras novada pašvaldībā tika saņemti 20 jauniešu iniciatīvu projekti, no kuriem īstenoti 18 projekti. Īstenotās aktivitātes ir veicinājušas jauniešu kopā būšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī šogad aktuāli ir bijis labiekārtot jauniešu pulcēšanās vietas. Viens no kritērijiem projektu atbalstīšanai ir jauniešu vajadzība un īstenotās idejas ietekme uz vietējo sabiedrību.

2023. gadā ir atbalstīti šādi projekti

Valmierā

  • “Čill spotiņš iegūst mēteli”; “Paēduši jaunieši ir laimīgi jaunieši”; “Zini. Atkārto. Sporto”; “Disko ballīte – vasara”; “Dienas centra labiekārtošana”. 

Kocēnos

  • “Māksla. Literatūra. Ilustrācija”; “Zvaigžņu balle”; “Kocēnu pamatskolas futbola turnīrs”; “Mana Latvija”; “Kocēnu pamatskolas čempionāts galda hokejā”. 

Rencēnos

  • “Pauzīte”.

Burtniekos

 “T-krekli, lai uzstātos”; “Uzlādē Burtnieku”.

Rūjienā

  • “Iespēja Tev”. 

Mazsalacā

  • “Elektriskās plīts iegāde Mazsalacas Jauniešu centram”.

Trikātā

  • “Trikātas Jauniešu centra labiekārtošana”. 

Kauguros

  • “Nāc uzspēlēt”; “Vingrošanas stieņi”.

Kopumā projektu īstenošanai tika piešķirti 4124 EUR no Valmieras novada pašvaldības budžeta, lai veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaisti, kas stiprina jauniešu personības izaugsmi un praktisku mācīšanās procesu. Pateicamies jauniešu atbalstītājiem, kuri iedrošināja, palīdzēja ar padomu un mudināja uzdrīkstēties mainīt vidi sev apkārt! Šie projekti ir pirmais solis jauniešiem projektu rakstīšanas pieredzē un iesākums lielākiem projektiem, kurus attīstīts pamazām, bet ar jauniešu līdzdalību.

Nākamais Valmieras novada jauniešu projektu konkursa cikls tiks izsludināts 2024. gada februārī, aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Informāciju sagatavoja:

Daina Roze,

Valmieras novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste