Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās

Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās

Projekta logo: 
Projekta iesniedzējs:Luneburgas Universitāte, Vācija (Leuphana Universität Lüneburg)
Projekta partneri:Augstskolas:
– Igaunijas Dabas zinātņu universitāte, Igaunija (Estonian University of Life Sciences)
– Latvijas Universitāte, Latvija
– Klaipēdas Universitāte, Lietuva (Klaipeda University)  

Asociētie partneri
Pašvaldības:
– Hanzas pilsēta Luneburga, Vācija (Hanseatic City of Lüneburg)
– Viljandi pašvaldība, Igaunija (Viljandi)
– Valmieras novada pašvaldība, Latvija
– Klaipēdas pašvaldība, Lietuva (Klaipeda)
Skolas:
– Viljandi vidusskola, Igaunija (Viljandi High School)
– Privātā pamatskola “Zaļā skola”, Valmiera, Latvija
– Valmieras Pārgajas sākumskola, Latvija
– Vidzemes Augstskola, Valmiera, Latvija
– Gargzdu “Krantas” pamatskola, Klaipēda, Lietuva (Gargzdai “Krantas” Basic School)
Finansēšanas avots:Vācijas vides fonds (German Federal Environmental Foundation (DBU))
Projekta nosaukums:“Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās” (ESDfor2030: Learning for and in resilient and sustainable communities)
Īstenošanas laiks:01.04.2021.-31.03.2024
Projekta izmaksas:2500,00 EUR
Projekta mērķis:Projekta mērķis ir izmantot reālās pasaules laboratoriju un eksperimentu potenciālu kā savstarpēju mācību procesu vietu ilgtspējīgai un noturīgai pašvaldību un pilsētu attīstībai, jo īpaši pievēršot uzmanību uz jauniešu iesaisti šajos procesos. Šim nolūkam īpaša uzmanība tiek pievērsta kā skolēni un studenti mācās un rīkojas reālās dzīves situācijās (laboratorijās) un kā viņi sasaista savu iepriekšējo pieredzi dažādās situācijās, lai atrisinātu aktuālo problēmu. Ilgtspējības dilemmas piedāvā priekšzīmīgas mācīšanās iespējas kompetenču attīstībai un eksperimentiem ar līdzdalības formātiem.
Projekta aktivitātes:Aktivitātes Valmieras novadā: – Atkritumu tvertņu uzstādīšana dalītai atkritumu vākšanai Valmieras novada pašvaldības dienesta viesnīcās Valmierā, Ausekļa ielā 25B un J.Enkmaņa ielā 14 koplietošanas telpās; – Atkritumu tvertņu uzstādīšana bioloģisko atkritumu dalītai vākšanai Valmieras novada pašvaldības dienesta viesnīcās Valmierā, Ausekļa ielā 25B un J.Enkmaņa ielā 14  koplietošanas telpās; – Bio atkritumu maisiņi laika posmam no 1septembra līdz 31.decembrim izmantošanai dienesta viesnīcās Valmierā, Ausekļa ielā 25B un J.Enkmaņa ielā 14 – Bio atkritumu izvešanas pakalpojuma izmaksas dienesta viesnīcās Valmierā, Ausekļa ielā 25B un J.Enkmaņa ielā 14 no 1.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim (izvešana reizi nedēļā) – Maketēšanas un drukas pakalpojumi informatīvo zīmju uzstādīšanai un izgatavošanai par atkritumu šķirošanu dienesta viesnīcām Valmierā, Ausekļa ielā 25B un J.Enkmaņa ielā 14; – Šķirošanas meistarklases un konsultācijas dienesta viesnīcu Valmierā, Ausekļa ielā 25B un J.Enkmaņa ielā 14  personālam un klientiem.
Projekta publicitāte:Dzīvo laboratoriju organizēšanai studenti no Vācijas iepazīst Valmieru
Dzīvo laboratoriju organizēšanai studenti no Vācijas iepazīst Valmieru (Valmieras ziņas)
Valmieras dienesta viesnīcās jaunieši uzsāk bio atkritumu šķirošanu
Valmieras dienesta viesnīcās jaunieši uzsāk bio atkritumu šķirošanu (URDA)
TV sižets “Tikšanās vieta. Valmieras novads” S1E74 (10:20-15:00)
Šķirot bio atkritumus? Tas ir vienkārši!
Kontaktpersona:Līga Bieziņa
Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece, attīstības plānotāja

+371 26495997
Vairāk informācijas:www.leuphana.de/en/research-centers/isdl/projects/esd-for-2030.html