Dzīvo laboratoriju organizēšanai studenti no Vācijas iepazīst Valmieru

Dzīvās laboratorijas ir starpdisciplināra pētījumu metode, ar kuras palīdzību vienlaikus ir iespējama jauniešu līdzdalības veicināšana ilgtspējīgā kopienas attīstībā. Šādas laboratorijas nākamajā mācību gadā plānots organizēt Vācijas un triju Baltijas valstu sadarbības projekta ietvaros, kurā līdzšinējo Lineburgas Universitātes dzīvo laboratoriju organizēšanas labo pieredzi pielāgos aktuālajām vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības vajadzībām sadarbības pašvaldībās Baltijas valstīs, no kurām Latvijā tāda ir Valmiera. Lai iepazītu Valmieras aktualitātes, trešdien, 15. jūnijā, Valmierā viesojās 13 studentu grupa no Lineburgas Vācijā, kura dienas garumā Valmieras sajūtu piedzīvoja dažādos veidos.

Studenti Valmierā ieradās ar starppilsētu autobusu un arī, pārvietojoties pa pilsētu, izmantoja gan pilsētas sabiedrisko autobusu, gan nomas velosipēdus. Tā kā studentus īpaši interesēja vides pārvaldības un sadarbības ar Valmieras Ekoskolām jautājumi, studenti savā Valmieras dienā apmeklēja un iepazinās ar SIA “ZAAO” Eko laukuma darbību un Valmieras atkritumu apsaimniekošanas aktualitātēm. Viesojoties Valmieras integrētajā bibliotēkā, Valmieras pašvaldības pārstāvji no pašvaldības Attīstības nodaļas un Izglītības pārvaldes iepazīstināja ar vides pārvaldību un skolu darbību Valmierā. Veicot dabas vides novērtējumu, jaunieši apmeklēja un kopā ar vecāko grupiņu audzēkņiem piedalījās interaktīvā spēlē bērnudārzā “Krācītes”. Bērnudārzs “Krācītes” ir viens no Valmieras bērnudārziem, kas saņēmis augstāko novērtējumu – starptautisko Zaļo karogu – iesaistoties Ekoskolu izglītības programmā. Jaunieši iepazina Valmieras mūsdienu vidi arī, klausoties Valmieras Tūrisma informācijas centra gida stāstījumu, kā arī izbaudīja pilsētas centra vasaras vakara noskaņas pūtēju orķestra koncerta pavadījumā.

Valmieras apmeklējumā gūtie iespaidi būs daļa no dzīvo laboratoriju pētījuma, kuru sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību, tās Ekoskolām un Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāti nākamajā mācību gadā paredzēts uzsākt un īstenot Valmierā. Tiek uzskatīts, ka jaunieši kā pārmaiņu aģenti, iesaistoties sabiedriski nozīmīgos procesos, var veicināt vietējai sabiedrībai nepieciešamās pārmaiņas tās ilgtspējīgai attīstībai. Eiropas Zaļā kursa ieviešanai pārmaiņu vajadzību ir daudz. Tādēļ Valmieras dzīvo laboratoriju aktivitātes vēl tiek attīstītas.

Vācijas studentu vizīti trijās Baltijas valstīs finansē Vācijas vides fonda projekts “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās”. Projekta vadošais partneris ir Lineburgas Universitāte Vācijā, un projekta Baltijas valstu sadarbības pašvaldības ir Valmiera Latvijā, Viljandi Igaunijā un Klaipēda Lietuvā.

Informāciju sagatavoja:

Līga Bieziņa

Tālr. 26495997