Valmieras dienesta viesnīcās jaunieši uzsāk bio atkritumu šķirošanu

Valmieras dienesta viesnīcās uzsākta bio atkritumu šķirošana

No 2024. gada 1. janvāra bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk – bio atkritumi) pārstrāde Latvijā būs obligāta. Uzsākot bio atkritumu šķirošanu Valmieras dienesta viesnīcās, jaunieši būs pirmā un vissagatavotākā auditorija šī veida atkritumu šķirošanai. Visās dienesta viesnīcu virtuvēs ir izvietoti konteineri bio atkritumu šķirošanai, kā arī konteineri sadzīves atkritumu šķirošanai.

Šogad Valmieras dienesta viesnīcā Ausekļa ielā 25B ir pabeigti vērienīgi pārbūves darbi, tai skaitā labiekārtota apkārtne un teritorijā izvietoti pazemes atkritumu konteineri. Lai veicinātu videi draudzīgu rīcību viesnīcās dzīvojošo skolēnu un studentu vidū, projekta ietvaros šāda iespēja rasta arī dienesta viesnīcā Jāņa Enkmaņa ielā 14 un Vidzemes Augstskolas dienesta viesnīcā. Līdz šim dienesta viesnīcās netika veikta atkritumu šķirošana, tāpēc šis ir nozīmīgs solis ilgtspējīgas rīcības virzienā. Jaunieši, kuri dienesta viesnīcās dzīvo jau vairākus gadus, atzīst, ka ļoti gaidījuši iespēju sākt šķirot atkritumus, jo ieraduši to jau darīt mājās. Uz visām atkritumu tvertnēm ir izvietotas norādes pareizai šķirošanai, kā arī telpās ir izvietoti plakāti ar papildus informāciju. Lai jauniešos radītu interesi, kā arī nodrošinātu, ka šķirošana notiek pareizi, oktobrī dienesta viesnīcās notika izglītojošas praktiskas meistarklases atkritumu šķirošanā.

Apmācību laikā jauniešiem bija uzdevums sašķirot atkritumus pareizi, izmantojot izvietotos informatīvos materiālus. Pēc šīs aktivitātes veikšanas speciālisti pārrunāja, kādi atkritumi visbiežāk rodas ikdienā, kurā konteinerā tie būtu jāievieto. Tāpat jaunieši dalījās iespaidos par šķirošanas sistēmu, vai ir kas uzlabojams, kā arī pārrunāja, kā viņiem ir veicies ar atkritumu šķirošanu pirmajā mēnesī.

Apmācību otrā daļa bija vērsta bio atkritumu tēmai. Gatavojot smūtijus un spiežot sulas, skolēni paši secināja, kādi bio atkritumi parasti rodas ikdienā, uzzināja, kāpēc nepieciešams šī veida atkritumus šķirot un ko pārstrādes procesā no tiem iegūst. Valmieras dienesta viesnīcās bio atkritumu šķirošana tiks īstenota pirmo reizi, tāpēc projekta īstenošanas laikā varēsim izvērtēt, cik noderīgs ir izvietotais informatīvais materiāls, cik viegli vai sarežģīti ikdienā ar to tiek galā viesnīcu iemītnieki un kādi uzlabojumi būtu nepieciešami iedzīvotāju izglītošanā, lai ar nākamo gadu varētu veiksmīgi sākt bio atkritumu šķirošanu mājsaimniecībās jau visā novadā.

Lai veiktu pareizu bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu, projekta ietvaros tika iegādāti kompostējamie maisiņi, kurus ar visu maisiņa saturu var ievietot kompostā, kur tie sadalīsies pilnībā. Tāpat tika iegādāti nelieli konteineri ar vāku, kuru izmērs ir pielāgots, lai tos varētu novietot virtuvē uz darba virsmas, tādā veidā veicinot to izmantošanu, jo viss būs ērtā attālumā. Tāpat konteinera izmērs ir tieši tik liels, lai to būtu nepieciešams katru vai katru otro dienu iztukšot, tādā veidā neļaujot tvertnē izmestajiem atkritumiem sākt rūgšanas procesu, kas varētu radīt nepatīkamu smaku.

Liels atbalsts jauniešiem šķirošanas procesā būs dienesta viesnīcu darbinieki, kuri ikdienā sastopas gan ar jauniešiem, gan būs vislabāk informēti par jauniešu atkritumu šķirošanas sekmēm. Tāpēc arī dienesta viesnīcas darbinieki devās uz SIA “ZAAO” Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe” un dabas un tehnoloģiju parku “Urda”. Apmācību laikā darbinieki  iepazina atkritumu apsaimniekošanas procesus un uzzināja par pārstrādei derīgajiem iepakojumiem, to šķirošanu un resursu saudzēšanu. Apmācības turpinājās ar uzdevumu pareizi sašķirot atkritumus, pēc tam, tāpat kā skolēni, darbinieki uztaisīja smūtijus, kuru gatavošanas procesā radušos bio atkritumus sašķiroja.

Paldies Valmieras novada atkritumu apsaimniekotājam SIA “ZAAO” par sniegtajām konsultācijām un atbalstu jautājumos par pareizu atkritumu šķirošanu. Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās” nr.35601/42 ietvaros ar Vācijas vides fonda finansiālu atbalstu.