Šķirot bio atkritumus? Tas ir vienkārši!

atkritumu tvertnes

Aizvadītā gada rudenī Valmierā dienesta viesnīcās skolēni un studenti sāka šķirot sadzīves atkritumus, ieskaitot bioloģiski noārdāmos atkritumus (turpmāk – bio atkritumus), lai pilotprojekta ietvaros izmēģinātu, kā ieviest ikdienā bio atkritumu šķirošanu un vai tas ir ērti. Nu jau pāris mēnešus atkritumu šķirošana dienesta viesnīcās ir kļuvusi par ieradumu un ikdienu.

Ar šī gada 1. janvāri visā valstī stājās noteikumi par bioloģisko noārdāmo atkritumu šķirošanu. Šis pakalpojums Valmieras novadā ir pieejams no februāra. Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimiekošanu Valmieras novadā” ir noteiktas vietas, kurās šobrīd pakalpojums būs pieejams.

Valmieras novadā bio atkritumu savākšanas pakalpojums ir obligāts daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un uzņēmumiem Valmierā, Rūjienā, Valmiermuižā, Sedā, Mazsalacā, Strenčos, Kaugurmuižā, Kocēnos, Brandeļos, Skaņkalnē un Naukšēnos.

Privātmāju īpašniekiem ir iespēja izvēlēties izmantot bioloģisko atkritumu konteineru vai pašiem īstenot bioloģisko atkritumu kompostēšanu sava īpašuma teritorijā. Uzņēmumiem bioloģisko atkritumu dalītā vākšana ir obligāta, ja radītais bioloģisko atkritumu apjoms ir lielāks par  80 litriem nedēļā.

Lai nodrošinātu atkritumu šķirošanas iespēju, kā arī izmēģinātu bio atkritumu šķirošanu dienesta viesnīcās, kas pēc uzbūves ir līdzīgas daudzdzīvokļu mājām, projekta “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās” ietvaros dienesta viesnīcās tika izvietotas tvertnes šķirotajiem bio atkritumiem. Lai atkritumu šķirošana būtu ērta, tika iegādātas nelielas, 6 litru tvertnes, lai maisiņi piepildītos regulāri un tos varētu mainīt katru vai katru otro dienu. Lai šķirotais materiāls būtu kvalitatīvs, īpaši svarīgi ir nodrošināt, ka nav plastmasas vai citu materiālu piejaukumi, tādēļ tika iegādāti bioloģiski noārdāmi atkritumu maisi.

Ieteikumi, kā sagatavoties bio atkritumu šķirošanai mājās:

  • Izvēlies nelielu spainīti vai atkritumu tvertni, lai tas aizpildītos ātrāk;
  • Izvēlies tvertni ar vāku, lai pūšanas process notiktu slēgtā traukā;
  • Tvertnē liec bioloģiski noārdāmos jeb kompostējamos maisiņus, papīra maisiņu vai arī tvertnes saturu iztukšo konteinerā;
  • Izdrukā ZAAO sagatavoto informatīvo materiālu par pareizu bio atkritumu šķirošanu, lai vari būt pārliecināts par savu nošķiroto materiālu.

Bio atkritumu tvertnē drīkst ievietot gan dārza atkritumus, gan pārtikas atkritumus. Šie atkritumi sastāda līdz pat 40 % no kopējā saražotā atkritumu daudzuma. Tas nozīmē, ka, sākot šķirot bio atkritumus, kā arī turpinot šķirot vieglos atkritumus (papīru, polimēruus un metālu) un stiklu, samazināsies sadzīves atkritumu konteinerā nonākušais atkritumu daudzums, kā dēļ iespējams samazināt rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu. Ņemot vērā, ka katru gadu palielināsies sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs, palielināsies arī atkritumu apsaimniekošanas maksa. Eiropas Savienība ir noteikusi, ka līdz 2035. gadam poligonos drīkstēs apglabāt tikai līdz 10 % atkritumu. Nākotnē par atkritumu apsaimniekošanu mazāk maksās tie klienti, kuri atkritumus šķiros, tādēļ aicinām iedzīvotājiem būt aktīviem, atbildīgiem un atkritumus šķirot jau tagad. Jo mazāk atkritumu nošķiros, jo dārgāks būs pakalpojums.

Plašāk par bioloģisko atkritumu izvešanas pakalpojumu lasi šeit.

Dienesta viesnīcās atkritumu šķirošanas infrastruktūra un skolēnu, studentu un darbinieku apmācības tika nodrošinātas projekta “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās” ietvaros ar Vācijas vides fonda finansējumu.