Velo remonta stacijas uzstādīšana Mazsalacā

Velo remonta stacijas uzstādīšana Mazsalacā

LEADER logo ansamblis
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:12.02.2024.-31.05.2024.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:3 000 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:300 EUR
Projekta mērķis:attīstīt velotūrisma infrastruktūru Mazsalacā, veicinot tūrisma sadarbību starp Latviju un Igauniju un pilnveidojot iedzīvotāju aktīvās atpūtas nodrošinājumu
Projekta aktivitātes:labiekārtojuma elementa Velo remonta stacijas iegāde, piegāde un montāža
Rezultāti:pilnveidota velotūrisma infrastruktūra Mazsalacā, veicinot tūrisma sadarbību starp Latviju un Igauniju un pilnveidojot iedzīvotāju aktīvās atpūtas nodrošinājumu, uzstādot velosipēdu remonta staciju
Publicitāte:12.02.2024. Mazsalacā uzstādīs velo remonta staciju

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm