Velo remonta stacijas uzstādīšana Mazsalacā

Velo remonta stacijas uzstādīšana Mazsalacā

LEADER logo ansamblis
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:12.02.2024.-31.05.2024.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:3 000 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:300 EUR
Projekta mērķis:attīstīt velotūrisma infrastruktūru Mazsalacā, veicinot tūrisma sadarbību starp Latviju un Igauniju un pilnveidojot iedzīvotāju aktīvās atpūtas nodrošinājumu
Projekta aktivitātes:labiekārtojuma elementa Velo remonta stacijas iegāde, piegāde un montāža
Rezultāti:pilnveidota velotūrisma infrastruktūra Mazsalacā, veicinot tūrisma sadarbību starp Latviju un Igauniju un pilnveidojot iedzīvotāju aktīvās atpūtas nodrošinājumu, uzstādot velosipēdu remonta staciju
Publicitāte:12.02.2024. Mazsalacā uzstādīs velo remonta staciju
08.05.2024. Uzsāk sagatavošanās darbus velo remonta stacijas uzstādīšanai Mazsalacā
15.05.2024. Uzstādīta velo remonta stacija Mazsalacā

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm