Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2023. gadā

Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2023. gadā

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš2023. gada marts – 2023. gada novembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas4840,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums533,00 EUR
Projekta mērķisRadīt zinātnē balstītu pamatu pārdomātai, uz Ramatas Lielezera ekosistēmas uzlabošanu un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību vērstu, lēmumu pieņemšanai un Ramatas Lielezera un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izstrādājot Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.
Projekta galvenās aktivitātesVeikta zivsaimnieciskā izpēte Ramatas Lielezerā, kuras ietvaros: 1) iegūti un apkopoti vēsturiskie dati; 2) novērtēta ezera ekoloģiskā kvalitāte, nosakot barības vielu daudzumu ūdenī; 3) veikta zivju resursu izpēte, veicot kontrolzveju, un atbilstoši rezultātiem sagatavots zivju krājumu raksturojums; 4) piegādāti visi iegūtie dati ar detalizētu skaidrojumu, sagatavoti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, sniegtas rekomendācijas zivju resursu tālākā apsaimniekošanā.
RezultātiIzstrādāti Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, radot pamatu pārdomātai, uz Ramatas Lielezera ekosistēmas uzlabošanu un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību vērstu, lēmumu pieņemšanai un Ramatas Lielezera un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai
PublicitāteRamatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultātu prezentēšana
Prezentēti Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultāti
Izstrādāti Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi