Prezentēti Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultāti

19. oktobrī Ramatas pagasta kultūras centrā norisinājās tikšanās, kuras laikā SIA “Saldūdeņu risinājumi” pētnieks Māris Liepiņš prezentēja Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultātus.

19. oktobrī Ramatas pagasta kultūras centrā norisinājās tikšanās, kuras laikā SIA “Saldūdeņu risinājumi” pētnieks Māris Liepiņš prezentēja Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultātus.

Lai uzzinātu vairāk par veikto izpēti un secinājumiem, uz tikšanos bija ieradušies makšķernieki un vietējie iedzīvotāji. Klātesošie dalībnieki vēlējās noskaidrot gan par darba praktisko daļu un tās rezultātiem, gan arī noskaidrot, kādi ir nākotnes plāni attiecībā uz Ramatas Lielezera attīstību no pašvaldības puses. Klātesošo viedoklis saskanēja ar Valmieras novada pašvaldības pārstāvi – šobrīd nav nepieciešams attīstīt infrastruktūru ezera tuvumā, jo ezera atrašanās vieta padara to īpašu. Savukārt  zivju resursu papildināšana ir iespējama gan pētnieku, gan pašvaldības ieskatā, tādejādi palielinot ezera sociālekonomisko vērtību. Jāņem arī vērā, ka Ramatas Lielezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, dabas liegumā “Ziemeļu purvi”, kas nozīmē, ka tā iespējamie attīstības virzieni ir noteikti noteikumos par dabas liegumiem, kā arī ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns konkrētajam dabas liegumam.

Ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde ir veikta, lai Ramatas Lielezera zivsaimnieciskā apsaimniekošana un nākotnē pieņemtie lēmumi saistībā ar to būtu zinātnē balstīti un pamatoti.

Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi izstrādāti Valsts Zivju fonda projekta Nr. 23-00-S0ZF01-000003 “Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2023. gadā” ietvaros.