Atpakaļ
Aktualitātes / Norišu kalendārs / Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultātu prezentēšana

Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultātu prezentēšana

19. oktobrī plkst. 14.00 Ramatas pagasta kultūras centrā norisināsies seminārs, kura laikā SIA “Saldūdeņu risinājumi” pētnieki prezentēs Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultātus, kā arī atbildēs uz jautājumiem.

19. oktobrī plkst. 14.00 Ramatas pagasta kultūras centrā norisināsies seminārs, kura laikā SIA “Saldūdeņu risinājumi” pētnieki prezentēs Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultātus, kā arī atbildēs uz jautājumiem.

Lai Ramatas Lielezera zivsaimnieciskā apsaimniekošana un pieņemtie lēmumi saistībā ar to būtu zinātnē balstīti un pamatoti, Valmieras novada pašvaldība ir pasūtījusi ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi.

Dokumenta izstrādes ietvaros speciālisti apkopoja esošos vēsturiskos datus no dažādiem avotiem, veica ezera ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanai, izmantojot datus par barības vielu daudzumu ūdenī, ievāca datus par zivju barošanās objektiem un veica zivju resursu izpēti, iegūstot informāciju par zivju sugu sastāvu, relatīvajām biomasām ezerā, zivsaimnieciski svarīgāko zivju sugu barošanās paradumiem un populāciju vecuma struktūru. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi veica SIA “Saldūdeņu risinājumi”.

Aicinām piedalīties visus interesentus! Sev interesējošos jautājumus ir iespējams iesūtīt arī iepriekš Valmieras novada pašvaldības vecākajai vides speciālistei Evijai Ozolai e-pastā .

Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi izstrādāti Valsts Zivju fonda projekta Nr. 23-00-S0ZF01-000003 “Ramatas Lielezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2023. gadā” ietvaros.