Dziesmu svētku taka Dikļos

Dziesmu svētku taka Dikļos

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:01.08.2022.-01.07.2023.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:20 000 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:2 000 EUR
Projekta mērķis:Izveidot Dziesmu svētku stāstu taku Dikļos, veicinot kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu, tūrisma attīstību un vietējo iedzīvotāju lokālpatriotismu, kā arī nodot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.
Projekta aktivitātes:Satura un informācijas apkopošana, QR kodu izstrāde, stendu uzstādīšana
Rezultāti:Rezultātā taps audio, video un animācijas audio gids (10 stendi ar QR kodiem)
Publicitāte:Dikļos būs Dziesmu svētku taka 16.09.2022.
Top Dziesmu svētku taka Dikļos 30.06.2023.
Apmeklētājus aicina Dziesmu svētku taka Dikļos 26.07.2023.
Īstenojot LEADER projektus, labiekārto un attīsta Valmieras novada lauku teritorijas 02.08.2023.
Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8 (26) 21.08.2023.