Dikļos būs Dziesmu svētku taka

Bērnu čalas, satikšanās prieks un nerimstošais satraukums – pēc gandrīz divu gadu pauzes Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos 3. jūnijā plkst. 19.00 norisināsies Valmieras novada skolēnu dziesmu un deju svētki “Kad klusums skan”, pieskandinot dabas koncertzāli ar instrumentu, soļu un balsu skaņām. Koncerta režisore – Inga Cipe.

Ar mērķi – veicināt kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu, tūrisma attīstību un vietējo iedzīvotāju lokālpatriotismu, kā arī nodot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, uzsākta projekta “Dziesmu svētku taka Dikļos” realizācija.

Valmieras novada pašvaldības sagatavoto LEADER projektu apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā pēc izvērtēšanas virzīja biedrība “Vidzemes lauku partnerība “BRASLA””. Projekts iesniegts atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projektā paredzēts izveidot audio, video un animācijas audio gidu. Sākotnēji tika plānoti 15 stendi ar QR kodiem un 1 stends ar pamācību par lietošanu un takas maršrutu. Izvērtēšanas gaitā secināts, ka nav nepieciešams izgatavot tik daudz stendus, tāpēc tiks izgatavoti 10 stendi.

Projekts tiek īstenots teritorijā, kas ir nozīmīga vietējiem iedzīvotājiem, jo iedzīvotāji lepojas ar Dikļu vēsturi. Dikļos jau ir izveidota Dziesmu svētku Promenāde, kas veltīta pirmajiem Dziesmu svētkiem, Dziesmu svētku pastāvīgā ekspozīcija un Neikenkalna dabas koncertzāle. Īstenojot šo projektu, tiks radīts jauns tūrisma produkts, kas papildinās esošos pakalpojumus un iespējas.

Pašvaldības ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un popularizēt kultūrvēsturiskās tradīcijas, izglītojot gan vietējos iedzīvotājus un skolēnus, kā arī piesaistot vairāk gan vietējos apmeklētājus, gan ārvalstu tūristus.

Projektam paredzētais finansējums ir 20 000 EUR, tai skaitā 90% ES ELFLA līdzfinansējums – 18 000 EUR, 10% pašvaldības līdzfinansējums – 2 000 EUR. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2023. gada 1. jūlijam.

____________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm