Top Dziesmu svētku taka Dikļos

Dikļi

Dikļu kā Dziesmu svētku šūpuļa kultūrvēsturisko nozīmi izceļ skaistā Neikenkalna dabas koncertzāle, kurā var sajust unikālu dabas un kultūrvēstures auru. Te var aplūkot arī iespaidīgus vides objektus – Sidraba birzs vainagā izveidota Skaņu birzs, kurā gan bērni, gan pieaugušie var muzicēt un iepazīt ksilofona, metalofona, pūšaminstrumentu un zvaniņu skaņas. Dikļos jau iepriekš izveidota Dziesmu svētku promenāde un Dziesmu svētku pastāvīgā ekspozīcija.

Lai veicinātu kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanu, tūrisma attīstību un vietējo iedzīvotāju lokālpatriotismu, kā arī nodotu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm, šovasar notiek projekta “Dziesmu svētku taka Dikļos” realizācija. Īstenojot šo projektu, tiks radīts jauns tūrisma produkts, kas papildinās esošos pakalpojumus un iespējas.

Projektā paredzēts izveidot audio, video un animācijas audio gidu. Audio teksta saturs tiks nodrošināts trīs valodās – latviešu, angļu un igauņu. Tekstus ierunās profesionāli aktieri. Projektā tiks izgatavoti un uzstādīti desmit katedras tipa stendi, uz kuriem izvietoti trīs QR kodi, katrai valodai savs, kā arī stāsta būtiskākā informācija latviešu valodā un viena līdz trīs notikumu raksturojošas fotogrāfijas. Šobrīd  ir noslēgts līgums ar SIA “Story Hub”, darbu izpildes termiņš ir 30. jūnijs. 

Dikļu vārds XXVII Vispārējos Dziesmu un XVII Deju svētkos Rīgā izskanēs jo īpaši, jo diklēniešiem un pēc tam pērējiem Valmieras novada amatiermāksas kolektīviem atvēlēts gods doties svētku gājiena priekšgalā. Valmieras novada amatiermākslas kolektīvi šogad Dziesmu un Deju svētku gājienā kā savu īpašo kultūrzīmi nesīs simbolisku sidraba birzi, kas ataino sākumu, garīgās vērtības un turpinājumu.

Valmieras novada pašvaldības sagatavoto LEADER projektu apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā pēc izvērtēšanas virzīja biedrība “Vidzemes lauku partnerība “BRASLA””. Projekts tika iesniegts atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

 Pašvaldības ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un popularizēt kultūrvēsturiskās tradīcijas, izglītojot vietējos iedzīvotājus un skolēnus, kā arī piesaistot vairāk gan vietējos apmeklētājus, gan ārvalstu tūristus. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2023. gada 1. jūlijam.

Projektam paredzētais finansējums ir 18 924 EUR, tai skaitā 90% ES ELFLA līdzfinansējums – 17 032 EUR, 10% pašvaldības līdzfinansējums – 1892 EUR.

____________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm