Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera

Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera

LEADER logo ansamblis
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:03.08.2022.-01.07.2024.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:16 729,83 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:1 672,98 EUR
Projekta mērķis:Radīt kvalitatīvu un sakārtotu vidi atpūtai Zilākalna un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes:Labiekārtot atpūtas vietu pie Zilākalna karjera, uzstādot vairākus labiekārtojuma elementus.
Rezultāti:Labiekārtota atpūtas vieta pie Zilākalna karjera, uzstādot vairākus labiekārtojuma elementus, kā solus, zviļņus, galdu, pārģērbšanās kabīni, atkritumu urnas un izveidojot ugunskura vietu, kas aprīkota ar ugunskura vietas statīvu.
Publicitāte:Pie Zilākalna karjera iekārtos atpūtas vietu 08.11.2022.
Īstenojot LEADER projektus, labiekārto un attīsta Valmieras novada lauku teritorijas 02.08.2023.
Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8 (26) 21.08.2023.
Labiekārtota atpūtas vieta pie Zilākalna karjera 21.12.2023.