Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera

Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera

LEADER logo ansamblis
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:03.08.2022.-01.07.2024.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:20 000,01 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:2 000 EUR
Projekta mērķis:Radīt kvalitatīvu un sakārtotu vidi atpūtai Zilākalna un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes:Labiekārtot atpūtas vietu pie Zilākalna karjera, uzstādot vairākus labiekārtojuma elementus.
Rezultāti:
Publicitāte:Pie Zilākalna karjera iekārtos atpūtas vietu 08.11.2022.