Pie Zilākalna karjera iekārtos atpūtas vietu

Zilākalna karjers

Ar mērķi radīt kvalitatīvu un sakārtotu vidi atpūtai Zilākalna un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, uzsākta projekta “Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera” realizācija.

Valmieras novada pašvaldības sagatavoto LEADER projektu apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā pēc izvērtēšanas virzīja biedrība “Vidzemes lauku partnerība “BRASLA””.

Projektā paredzēts labiekārtot atpūtas vietu pie Zilākalna karjera, uzstādot vairākus labiekārtojuma elementus –  piknika galdu ar soliem, divus atsevišķus solus ar muguras balstu, divas atkritumu urnas, trīs velostatīvus, divvietīgu pārģērbšanās kabīni, četrus sauļošanās zviļņus, kā arī aprīkot ugunskura vietu, uzstādot statīvu ar grila resti un zupas katla āķi.

Izmantojot pašvaldības resursus un finansējumu paredzēta arī karjera krasta attīrīšana no apauguma.

Projektam paredzētais finansējums ir 20 000 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 2 000 EUR. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2024. gada 1. jūlijam.

LEADER

________________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm