Labiekārtota atpūtas vieta pie Zilākalna karjera

Atpūtas vieta pie Zilākalna karjera

Noslēgusies LEADER projekta “Atpūtas vietas labiekārtošana pie Zilākalna karjera” īstenošana. Šoruden uzstādīti arī pārējie projektā paredzētie labiekārtojuma elementi: divvietīga pārģērbšanās kabīne, trīs velostatīvi, atkritumu urnas, kā arī aprīkota ugunskura vieta, uzstādot statīvu ar grila resti un zupas katla āķi.

Projekts īstenots, lai radītu kvalitatīvu un sakārtotu vidi atpūtai Zilākalna un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Atpūtnieki jau šovasar varēja izmantot pirmos uzstādītos labiekārtojuma elementus: sauļošanās zviļņus,  piknika galdu ar soliem un solus ar muguras balstu. Izmantojot pašvaldības resursus un finansējumu, vasarā veikta arī karjera krasta attīrīšana no apauguma.

Būvniecības darbus veica SIA “Zeļļi Z” un tie pabeigti novembra beigās. Projekta kopējās izmaksas 16 729,83 EUR, pašvaldības finansējums 1672,98 EUR.

2022. gads
2023. gada vasara
LEADER

________________________________________________________________________________

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm