Mazsalacas apvienībā iznomā zemes vienības, kas izmantojamas lauksaimniecības vajadzībām. Pieteikšanās līdz 28. martam

paziņojums

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības Mazsalacas apvienībā, kas izmantojamas lauksaimniecības vajadzībām. Zemes tiek iznomātas bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiks rīkota nomas tiesību izsole.

Nomai pieejama:

  • Zemes vienība ”Dzirnavas”, Mazsalacas pagastā, 1,08 ha platībā.
  • Zemes vienība “Mazjurisoni”, Skaņkalnes pagastā, 1,7 ha platībā.
  • Zemes vienības daļa”Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā, 2 ha platībā.
  • Zemes vienība Liepu 11, Mazsalacā, 6720 m2 platībā.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 28. martam, iesniedzot pieteikumu (iesniegumu) Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.

Kontaktpersona: Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis: 64207845, e-pasts: