Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Izsoles / Zemes vienība ”Dzirnavas”, Mazsalacas pagastā

Zemes vienība ”Dzirnavas”, Mazsalacas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību ”Dzirnavas”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, 1,08 ha platībā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām.

Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem.

Nomas maksa gadā ir 76,00 EUR  (70 EUR par 1 ha) bez PVN. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli. Nomnieks, slēdzot ar pašvaldību zemes nomas līgumu, veic vienreizēju maksājumu 90 EUR apmērā, lai kompensētu pašvaldībai pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu.

Interesenti var pieteikties līdz 2024. gada 28. martam, iesniedzot pieteikumu (iesniegumu) Valmieras novada pašvaldībā. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai papīra formātā Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā vai Mazsalacas apvienības pārvaldē, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Kontaktpersona: Mazsalacas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Dace Stepanova, tālrunis: 64207845, e-pasts:

Nomas objekts:

Zemes vienības kadastra apzīmējumsAdreseKopplatība (ha)Iznomājamā platība (ha)
9631 004 0035Mazsalacas pagasts, Valmieras novads1,081,08

“Dzirnavas”, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9631 004 0035, zemes vienības, kadastra apzīmējums 9631 004 0035, zemes robežu shēma 1,08 ha platībā