Tematiskie plānojumi Valmierā

Tematiskie plānojumi Valmierā

Tematiskais plānojums “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija”

Apstiprināts ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.227 (protokols Nr.10, 7.§) “Par tematiskā plānojuma “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija” apstiprināšanu” (627.73 KB)

  1. Tematiskais plānojums “Valmieras pilsētas transporta infrastruktūras attīstības koncepcija
  1. Vides pārskats

Ar apstiprināto tematisko plānojumu, tā dokumentāciju un vides pārskatu var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_15371, pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”–“Valmieras teritorijas plānojums”–“Tematiskie plānojumi”, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 318.kabinetā, tālr.: 64210681, pašvaldības darba laikā.

Ar spēkā esošajiem Valmieras pilsētas attīstības plānošanas dokumentiem – Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.gadam, Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) var iepazīties Pašvaldības tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā “Attīstība”, kā arī https://geolatvija.lv/geo/tapis3#.