Pašvaldība / Par pašvaldību / Kontakti / Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Pašvaldība

Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201
64207140

Iestādes e-adrese


Sociālo darbinieku kontakti pilsētās un pagastos
Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Kaija MucenieceSociālo lietu pārvaldes vadītāja[email protected]64232105, 29498747Lācplēša iela 2, Valmiera
Iveta Sokola-SokolovaSociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece, Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja[email protected]64210688Lācplēša iela 2, Valmiera
Zane OzoliņaSociālo lietu pārvaldes juriskonsults[email protected]64292315Rīgas iela 26, Valmiera

Sociālo lietu pārvaldes funkcijas ietver:

 • stratēģisko plānošanu sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības, veselības aprūpes, veselības veicināšanas un sabiedrības integrācijas jomā;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības koncepciju izstrādāšanu, mērķprogrammu un jaunu pakalpojumu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopojumu un analīzi par nepieciešamo sociālā darba, sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu attīstību, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • metodoloģisko vadīšanu un konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniedzējiem;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu;
 • iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
 • bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu un koordināciju pašvaldībā;
 • sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
 • sadarbību ar sociālās jomas nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem;
 • iedzīvotāju informēšanu par sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu, sociālā darba, veselības veicināšanas un veselības aprūpes jautājumiem
Sociālo lietu pārvaldes nolikums (Aktualizēts 24.02.2022.)

Sociālā darba nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Solvita RumbaSociālā darba nodaļas vadītāja[email protected]27891673Alejas iela 8, Kocēni
Jolanta RutkovskaVecākā sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]64210692Lācplēša iela 2, Valmiera
Sanita Dārziņa-ŠvalbeSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]28685852Alejas iela 8, Kocēni
Elīna GerliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]25636999Alejas iela 8, Kocēni
Līga Jakobsone 
Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
[email protected]26463144Lācplēša iela 2, Valmiera
Dace PetkēvicaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]29243913Rūjiena
Teiksma DreimaneSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]28345161Mazsalaca
Vija OzolaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]20204007Vecates pagasts
Vineta SiliņaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]26424540Jeru, Naukšēnu, Ķoņu pagasti
Ginta RomanovskaSociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām[email protected]23280513Valmiermuiža, Valmieras pagasts
Ilze KaupeVecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]26176888Lācplēša iela 2, Valmiera
Laine LočmeleSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]64210695Lācplēša iela 2, Valmiera
Jana LiseikoSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]64210698, 28662246Lācplēša iela 2, Valmiera
Irēna ŠmiteSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]26673388Butnieku (pamatvieta), Matīšu, Vecates, Rencēnu , Valmieras pagasti
Ance PutniņaSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]28753684Mazsalaca
Baiba PētersoneSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]29243913Rūjiena
Sandra EglīteSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]25414982Alejas iela 8, Kocēni
Ina TimermaneSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem[email protected]26171133, 64715617Valkas iela 16, Strenči
Ginta NulleSociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem[email protected]27891674“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts
Sanita KokenbergaSpeciāliste sociālajā darbā[email protected]64207142Lācplēša iela 2, Valmiera

Sociālā darba nodaļas funkcijas ietver:

 • atbalsta sniegšanu personām un ģimenēm, lai noteiktu, atrisinātu vai mazinātu sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālā darba attīstības koncepciju izstrādāšanu, sociālā darba specializāciju mērķtiecīgu ieviešanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzes veikšanu par sociālā darba pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • konsultatīvu atbalstu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības plānotājiem un sniedzējiem;
 • profesionāla sociālā darba un konsultāciju nodrošināšanu;
 • bērnu tiesību aizsardzību;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu.
Sociālā darba nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālās palīdzības nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Iveta Sokola-SokolovaSociālās palīdzības nodaļas vadītāja, Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece[email protected]64210688Lācplēša iela 2, Valmiera
Una SniegaVecākā sociālā darbiniece darbam ar pabalstiem[email protected]64210694Raiņa iela 3, Rūjiena
Sandra LapiņaSociālās palīdzības organizatore[email protected]64207153, 28674775Lācplēša iela 2, Valmiera
Iveta PiešiņaSociālās palīdzības organizatore[email protected]26602198Parka 31, Mazsalaca
Rudīte ĀdamsoneSociālā darbiniece[email protected]26101602Skolas iela 11, Matīši
Ligita EglīteSociālā darbiniece[email protected]26424540Raiņa iela 3, Rūjiena
Diāna PozdņihovaSociālā darbiniece[email protected]64292852Lācplēša iela 2, Valmiera
Kristīne TīlikaSpeciāliste sociālās palīdzības jomā[email protected]64210691Lācplēša iela 2, Valmiera
Sandra RonimoisaDatu ievades operatore[email protected]27891651Alejas iela 8, Kocēni

Sociālās palīdzības nodaļas funkcijas ietver:

 • vienādu iespēju nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem saņemt to vajadzībām atbilstošu sociālo palīdzību, materiālo atbalstu un sociālās garantijas;
 • klienta materiālo resursu profesionāla izvērtēšanu;
 • sociālās vides izpēti, iedzīvotāju vajadzību apzināšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzi par pieprasīto un saņemto sociālo palīdzību, un tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • informācijas pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem par nodaļas darba organizāciju un citiem ar sociālās palīdzības jomu saistītiem jautājumiem;
 • problēmu identificēšanu un priekšlikumu sniegšanu sociālās palīdzības jomas pilnveidei;
 • sadarbību ar citām Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālās palīdzības nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Vārds uzvārdsAmatse-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Agrita BērziņaSociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja[email protected]29372138Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Inga ČamaVecākā sociālā darbiniece ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem[email protected]64729243Nākotnes iela 2, Trikāta
Antra FrīdbergaVecākā sociālā darbiniece darbam ar sociālās aprūpes pakalpojumiem[email protected]64210693Lācplēša iela 2, Valmiera
Karlīne JākabsoneVecākā sociālā darbiniece darbam ar projektu pakalpojumiem[email protected]64207151Draudzības iela 12a, Valmieras pagasts
Diāna ZelčaSociālā darbiniece darbā ar DI projekta pakalpojumiem[email protected]28804488Lācplēša iela 2, Valmiera
Ingūna PrauliņaSociālā darbiniece darbā ar DI projekta pakalpojumiem[email protected]26406162Lācplēša iela 2, Valmiera
Līga OliņaSociālā darbiniece[email protected]64210690Rīgas iela 26, Valmiera
Līga KrūmiņaSociālā darbiniece[email protected]25737711Valkas 16, Strenči
Ginta PikšēnaSociālā darbiniece[email protected]26118898Mūrmuiža
Antra UlmaneSociālā darbiniece[email protected]29232478Skolas iela 1, Vaidava
Evita LūseSociālā darbiniece[email protected]25445245Alejas iela 8, Kocēni
Ilze EngereSociālā darbiniece[email protected]28345161Parka 31, Mazsalaca
Aļona OzoliņaSociālā darbiniece[email protected]26689353“Pagastmāja”, Mūrmuiža
Ilona OlupeDatu ievades operatore[email protected]20268513Pērnavas iela 4, Mazsalaca
Ilona RozenštokaJuriskonsulte[email protected]26442991Rīgas iela 26, Valmiera

Sociālo pakalpojumu nodaļas funkcijas ietver:

 • sociālo pakalpojumu saņemšanas organizēšanu Valmieras novadā;
 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, sociālo pakalpojumu attīstības koncepciju izstrādāšanu, piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • datu apkopošanu un analīzi par sociālo pakalpojumu pieprasījumu, kvalitāti, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • konsultatīvo atbalstu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
 • sociālo pakalpojumu efektivitātes novērtēšanu un pilnveidi;
 • bērnu tiesību aizsardzību atbilstoši kompetencei;
 • ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveidošanu pašvaldībā;
 • sociālo pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību;
 • sadarbību ar citām Pārvaldes struktūrvienībām, nevalstiskajām organizācijām un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.
Sociālo pakalpojumu nodaļas nolikums (Aktualizēts 12.08.2021.)

Veselības aprūpes nodaļa

Vārds uzvārdsAmatsE-pastsTālrunisDarba vietas adrese
Inga BirkavaVeselības aprūpes nodaļas vadītāja[email protected]64207632Valmiera
Guna PoikāneSpeciāliste veselības veicināšanas jautājumos[email protected]29298956Valmiera
Elīna StomereAdministratore[email protected]64731431Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči
Ludmila ŠkobaĀrsta palīgs[email protected]26305515Vecates medpunkts (“Pagastnams”, Vecate)
Vineta KrastiņaĀrsta palīgs[email protected]27298930Sēļu medpunkts
Iveta LūsīteĀrsta palīgs[email protected]Vilpulkas/Ipiķu medpunkti
Svetlana VilneĀrsta palīgs[email protected]Ramatas medpunkts
Sandra SermusĀrsta palīgs[email protected]64731431Pulkveža Zemitāna iela 5, Strenči
Dzintra StomereĀrsta palīgs[email protected]28642065Plāņu medpunkts
Antoņina LūseMedmāsa29438289Matīšu medpunkts

Veselības aprūpes nodaļas funkcijas ietver:

 • sociālās vides izpēti, problēmu diagnosticēšanu, veselības aprūpes un veselības veicināšanas attīstības koncepciju izstrādāšanu un piedalīšanos pašvaldības attīstības plānu izstrādē;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanu novada iedzīvotājiem;
 • iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi;
 • datu apkopošanu un analīzi par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieprasījumu, tam nepieciešamā finansējuma plānošanu;
 • iedzīvotāju informēšanu par veselības aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamību;
 • līdzdarbību ES un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistē un apguvē;
 • bērnu tiesību aizsardzību;
 • veselības aprūpes pakalpojumu deleģēšanas nepieciešamības izvērtēšanu un deleģēto funkciju uzraudzību.
Sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes nodaļas nolikums (aktualizēts 26.05.2022.)