Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

09.11.2022

Neapdzīvojamo telpu Dikļos nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma “Cielaviņa”, kadastra numurs 9652 005 0356, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0356 007 daļu 100,7 m² platībā  un proporcionāli telpu platībai piesaistīto…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Dzīvokļa īpašuma “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9678 900 0053), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 47,5…

Lasīt vairāk
09.11.2022

Dzīvokļa īpašuma “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9652 900 0150), kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa,…

Lasīt vairāk
08.11.2022

Zemes vienības Bērzaines pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība no 2022. gada 1. decembra iznomā tai piekritīgo zemes vienību Bērzaines pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6…

Lasīt vairāk
08.11.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma „Naukšēnu muiža” garāžas ēkas nedzīvojamās telpas Nr.3 nomas tiesību iegūšanu

Nomas objekts – nekustamā īpašuma - „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 018) nedzīvojamās telpas Nr.3, ar platību 24,7 m2, kuras nomas…

Lasīt vairāk
08.11.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma „Naukšēnu muiža” garāžas ēkas nedzīvojamās telpas Nr.4 nomas tiesību iegūšanu

Nomas objekts – nekustamā īpašuma - „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, garāžas ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 018) nedzīvojamās telpas Nr.4, ar platību 24,6 m2, kuras nomas…

Lasīt vairāk
08.11.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienībai nekustamā īpašumā “Vārpas 2”

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu - nekustamā īpašuma “Vārpas 2”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošo zemes vienību. Izsoles objekts: zemes vienība ar…

Lasīt vairāk
08.11.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienībai nekustamā īpašumā “Intas”

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu - nekustamā īpašuma “Intas”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošo zemes vienību. Izsoles objekts: zemes vienība ar kadastra…

Lasīt vairāk
08.11.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina nomas tiesību izsoli zemes vienībai nekustamā īpašumā “Kalniņi 1”

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli zemes vienībai, kadastra apzīmējums 9664 003 0108, nekustamā īpašumā “Kalniņi 1”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā. Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko…

Lasīt vairāk
07.11.2022

Izsludina nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma „Naukšēnu muiža” nedzīvojamo telpu nomas tiesību iegūšanu

01.12.2022 PAPILDINĀTS Par nekustamā īpašuma „Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 013), nedzīvojamo telpu, PIRMĀS RAKSTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU Nekustamā īpašuma…

Lasīt vairāk
21.10.2022

Paziņojums par zemes vienības “Salacieši 1”, Skaņkalnes pagastā nomas tiesību izsoli

01.12.2022. PAPILDINĀTS Par nekustamā īpašuma - zemes vienības “Salacieši 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9684 004 0160 PIRMĀS MUTISKĀS NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU Nekustamā īpašuma - zemes vienības…

Lasīt vairāk
17.10.2022

“Valmieras ūdens” izsludina vieglās automašīnas izsoli

SIA “Valmieras ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) rīko vieglās automašīnas Škoda Octavia, valsts reģ. Nr. FP 1076 mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2022. gada 31. oktobrī plkst. 10.00 SIA…

Lasīt vairāk