Novads / Sports

Novads

Sports

Lai nodrošinātu Valmieras novada sporta jomas pilnvērtīgu darbību un tās attīstību, ciešā sadarbībā ikdienā strādā Valmieras novada pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde”, “Valmieras Sporta skola” un SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”.

“Sporta pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) ir Pašvaldības domes izveidota, pašvaldības padotībā esoša iestāde. Pārvaldes galvenās funkcijas sporta jomā ir nodrošināt Pašvaldības sporta politikas izstrādi, pārzināt, koordinēt un veicināt valsts un Pašvaldības sporta politikas īstenošanu Valmieras novadā. Pārvalde ir atbildīga par atbalsta, finansiāla un nefinansiāla, sniegšanu vietējām sporta organizācijām, sporta infrastruktūras attīstības un uzturēšanas pārraudzīšanu, sporta pasākumu koordinēšanu un organizēšanu pilsētā, novadā, sadarbības veicināšana ar sporta veidu federācijām un citiem partneriem Latvijā un ārvalstīs.

Valmieras Sporta skola ir Valmieras novada pašvaldības dibināta un tās pakļautībā esoša profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde. Tās galvenie mērķi ir zināšanu un prasmju nodošana bērniem un jauniešiem sportā, kas vienlaikus nodrošina to fizisko, garīgo un emocionālo attīstību. Sporta skola ir ceturtā lielākā sporta skola Latvijā ar vairāk nekā 1300 audzēkņiem 14 dažādās profesionālas ievirzes un interešu izglītības programmās, kas ir atbildīga arī par Valmieras novada un starpnovadu skolēnu sporta spēļu organizēšanu, kā arī Augstas klases sportistu sagatavošanas centra programmas īstenošanu Valmierā.

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” dibināts 2002. gadā (turpmāk – VOC). 2015.gadā tika atklāts sporta komplekss Rīgas ielā 91, lai sekmētu sporta attīstību sabiedrībā un dotu iespēju ikvienam iesaistīties sporta nodarbībās, veicinātu bērnu un jauniešu iesaistīšanos sportā. Pašvaldība un VOC 2013. gada 20. jūnijā noslēgtais deleģēšanas līgums paredz VOC īstenot slidot apmācību skolēniem, radīt interesi un dot iespēju jauniešiem veikt fiziskās aktivitātes brīvdabā, organizējot dažādus pasākumus, nometnes, tādējādi nodrošinot pietiekamu fizisko aktivitāti un izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi veselībā. Uzņēmums veic sporta būvju – Jāņa Daliņa stadions, Daliņu pludmale, Māra Štromberga BMX trase “Valmiera” un sporta kompleksa Rīgas ielā 91 – uzturēšanu un apsaimniekošanu.