Uzņēmējiem iespēja nomāt telpas Jāņa Ķenča ielā 3 un 5, Kocēnos

Valmieras novada pašvaldība izsludinājusi nomas tiesību izsoles telpām, uzņēmējdarbības veikšanai, nekustamajos īpašumos Jāņa Ķenča iela 3 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā. Pretendenti līdz 2024. gada 11. martam var pieteikties četru darbnīcu telpu nomai atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli. Nomas tiesību termiņš – 12 gadi. Izsoļu objekti:

  • ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0353 001, platība 77,2 m2, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0353, platība 272 m2. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta  – 1,25 EUR/m2 (bez PVN).
  • ēkas ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0243 004 daļa, platība 58,10 m2, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0354 daļa, platība 223,40 m2. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta – 1,20 EUR/m2 (bez PVN).
  • ēkas ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0243 004 daļa, platība 76,2 m2, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0354 daļa, platība 293 m2. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta – 1,00 EUR/m2 (bez PVN).
  • ēkas ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0243 004 daļa, platība 131,7 m2, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0354 daļa, platība 506,5 m2. Izsoles objekta nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta – 0,90 EUR/m2 (bez PVN).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos: Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis 29218297, e-pasts: 

Kontaktpersona uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos: Valmieras novada pašvaldības vecākā uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Inita Niedzviedze, tālrunis 64207157, e-pasts: