Sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs Valmieras novada skolās

No 1. marta līdz 30. aprīlim notiks pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs 2022./2023. mācību gadam Valmieras pilsētas vispārējās izglītības iestādēs

No 1. marta līdz 30. aprīlim notiks pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs 2022./2023. mācību gadam Valmieras pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, kas sniedz pamatizglītības programmas apgūšanas iespējas. Savukārt novada skolās saglabāsies līdzšinējā kārtība, un topošo pirmklasnieku vecāki aicināti sazināties ar interesējošas izglītības iestādes vadību.

Bērnu var pieteikt mācību uzsākšanai 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u jāpievieno reģistrācijas pieteikumam).

Pieteikumus no 1. marta iespējams iesniegt:

Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv var iepazīties ar reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem, informāciju par rindas veidošanu un aktualizēto rindu.

24. februāra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināts 2022./2023. mācību gadā uzņemamo skolēnu skaits Valmieras pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1. klasēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunā izglītības satura ieviešanu, ievērojot higiēnas prasību normas un iekļaujošās izglītības ieviešanas aspektus:

  • Valmieras sākumskolā: līdz 100 skolēniem;
  • Valmieras Pārgaujas sākumskolā: līdz 100 skolēniem;
  • Valmieras 2. vidusskolā: līdz 50 skolēniem;
  • Valmieras 5. vidusskolā: līdz 50 skolēniem;
  • Valmieras Viestura vidusskolā: līdz 75 skolēniem.

Plašāka informācija pieejama, sazinoties ar Valmieras novada Izglītības pārvaldi, rakstot e-pastu vai zvanot pa tālruni 64210697.