Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

zivju fonds
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2022. gada aprīlis – 2022. gada novembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:6050,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:670,00 EUR
Projekta mērķis:Radīt zinātnē balstītu pamatu pārdomātai, uz Vaidavas ezera ekosistēmas uzlabošanu un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību vērstu, lēmumu pieņemšanai un Vaidavas ezera un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izstrādājot Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus.
Projekta galvenās aktivitātes:Veikta zivsaimnieciskā izpēte Vaidavas ezerā, kuras ietvaros: 1) iegūti un apkopoti vēsturiskie dati; 2) novērtēta ezera ekoloģiskā kvalitāte, nosakot barības vielu daudzumu ūdenī; 3) veikta zivju resursu izpēte, veicot kontrolzveju, un atbilstoši rezultātiem sagatavots zivju krājumu raksturojums; 4) piegādāti visi iegūtie dati ar detalizētu skaidrojumu, sagatavoti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, sniegtas rekomendācijas zivju resursu tālākā apsaimniekošanā.
Rezultāti:Izstrādāti Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, radot pamatu pārdomātai, uz Vaidavas ezera ekosistēmas uzlabošanu un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību vērstu, lēmumu pieņemšanai un Vaidavas ezera un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai
Publicitāte:Aicinām iepazīties ar Vaidavas ezera zivsaimnieciskās izpētes rezultātiem
Izstrādāti Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi