Aicinām iepazīties ar Vaidavas ezera zivsaimnieciskās izpētes rezultātiem

Vaidavas ezers

14. septembrī plkst. 16.00 Vaidavas Kultūras un amatniecības centrā SIA “Saldūdeņu risinājumi” pētnieki visiem interesentiem prezentēs Vaidavas ezera zivsaimnieciskās izpētes darba rezultātus, kā arī atbildēs uz jautājumiem.  

Lai arī turpmāk Vaidavas ezera zivsaimnieciskā apsaimniekošana un pieņemtie lēmumi saistībā ar to būtu zinātnē balstīti un pamatoti, Valmieras novada pašvaldība ir pasūtījusi Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi.

Tās ietvaros notikusi esošo vēsturisko datu iegūšana no dažādiem avotiem, ezera ekoloģiskās kvalitātes novērtēšana, izmantojot datus par barības vielu daudzumu ūdenī, datu par zivju barošanās objektiem ievākšana, zivju resursu izpēte, iegūstot informāciju par zivju sugu sastāvu, relatīvajām biomasām ezerā, zivsaimnieciski svarīgāko zivju sugu barošanās paradumiem un populāciju vecuma struktūru. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi veica SIA “Saldūdeņu risinājumi”.

Sev interesējošos jautājumus ir iespējams iesūtīt arī iepriekš Valmieras novada pašvaldības vecākai vides speciālistei Evijai Ozolai e-pastā .

Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi izstrādāti Valsts zivju fonda projekta Nr. 22-00-S0ZF01-000008 “Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” ietvaros.