Akmens Kundziņš

Akmens Kundziņš

Logo
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība, Sandra Zondaka
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2021. gada maijs – 2021. gada decembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:3980,00 EUR
Projekta mērķis:Caur atraktīvu un radošu veidu radīt bērnos izpratni, cik būtiska ir kultūras pieminekļu apzināšana un atbildība par lokālajām kultūrvēsturiskajām vērtībām.
Projekta galvenās aktivitātes:1. Noorganizēt un novadīt Mazsalacas novada bērniem un jauniešiem lekcijas-meistarklases par kultūrvēsturi, mākslu un skatuves runu kā rezultātā ierakstīt tekstus un dziesmas animācijas filmai “Akmens Kundziņš”.
2. Noorganizēt un novadīt Mazsalacas novada bērniem un jauniešiem mūzikas, mākslas, veidošanas un animācijas meistarklases kā rezultātā tiks veidota animācijas filma “Akmens Kundziņš”.
3. Izpētīt, radīt interesi un popularizēt Vidzemes reģiona kultūrvēsturisko mantojumu.
4. Izveidot un uzņemt animācijas filmu “Akmens Kundziņš” un noorganizēt izstādi ar animācijas filmas zīmējumiem un vides objektiem.
Rezultāti:Skaitliskie rādītāji:
• 140 meistardarbnīcu un lekciju dalībnieki
• 100 izstādes apmeklētāji
• 100 Animācijas filmas “Akmens Kundziņš” pirmizrādes skatītāji
• 1200 skatītāji animācijas filmai “Akmens Kundziņš” internetā
• 1gb. Animācijas filma “Akmens Kundziņš ”
• 1 izstāde ar animācijas filmas un vides objektiem no animācijas filmas “Akmens Kundziņš” tapšanas procesa
Kvalitatīvie rādītāji:
• Mērķauditorijai – runas, animāciju, meistarklašu pieejamība mazos lauku pagastos, profesionālu lektoru/vadītāju vadībā. Vēstures lekcijas.
• Bērniem un jauniešiem – jaunu prasmju iegūšana un nostiprināšana
• Organizācijai – kultūras centra atpazīstamība, popularitāte – kā bērniem un jauniešiem pieejama/radoša vide, vēsturisko materiālu saglabāšana nākamajām paaudzēm. Popularizēts Vidzemes reģiona Mazsalacas novada kultūrvēsturiskais mantojums – teikas, objekti, personības.
Publicitāte:https://www.valmierasnovads.lv/turpinas-projekta-akmens-kundzins-istenosana/
Noslēdzies projekts „Akmens kundziņš”