Noslēdzies projekts „Akmens kundziņš”

Ramatas pagasta Kultūras centrā ir noslēdzies 2021. gada 7. jūnijā uzsāktais Vidzemes plānošanas reģiona, Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” atbalstītais projekts „Akmens kundziņš”.

Projekta rezultātā ir tapusi animācijas filma, kurai scenāriju, sižetu un notikumus izdomāja, zīmēja, veidoja un ierunāja Mazsalacas apvienības bērni, Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Valmieras SOS ciemata bērni. Projekta ietvaros radošās darbnīcas, lekcijas, muzikālās darbnīcas un studiju ieraksti notika gan Ramatas pagasta Kultūras centrā, estrādē un bibliotēkā, gan Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolā, Mazsalacas novada muzejā un UGA records ierakstu studijā.

Laika periodā no 7. jūnija līdz 21. septembrim notika:

  • viena scenārija veidošanas darbnīca Daces Liepas un Gunitas Penkas vadībā par Mazsalacas apvidus teikām un animācijas filmas saturu, tēliem, personāžiem;
  • viena kultūrvēstures un mākslas vēstures lekcija Baibas Eglītes vadībā par ieskatu mākslas vēsturē un mazsalacieša Pētera Kundziņa daiļradē;
  • Mūzikas un mākslas skolā norisinājās viena gleznošanas meistardarbnīca un viena veidošanas darbnīca Mirdzas Gukas vadībā, kurās tika zīmēti foni animācijas filmai un apgūti veidošanas, izmantojamo materiālu pamati, kā arī viena animācijas filmēšanas darbnīca Daces Liepas vadībā;
  • četras animācijas meistardarbnīcas animātoru – Silvas Utānes, Daces Liepas, Anitas Ozoliņas un Vijas Liepiņas vadībā, kurās tika veidoti personāži, atribūtika, tēli;
  • lai animācijas filma iegūtu skaņu, emocijas, sajūtas un vārdus, norisinājās viena dziedāšanas meistardarbnīca Julgī Staltes vadībā, viena runas un skatuves mākslas meistardarbnīca Māras Liniņas vadība, trīs dziedāšanas mēģinājumi Baibas Bīviņas vadībā, un divu dienu ieraksts “Uga records” ierakstu studijā kopā ar Uģi Raibaci, Daci Liepu un Baibu Bīviņu, kurās tika ierunātas, iedziedātas lomas, teksti animācijas filmai “Akmens Kundziņš”.

 Visas meistardarbnīcas un lekcijas norisinājās radoši, izdomas bagāti, atraktīvi, pilnas pozitīvām emocijām, ar bērnu smiekliem, sajūsmu par jaunām apgūtām iemaņām un sagaidāmo rezultātu. Kā arī tam pa vidu, pārvarot bailes, kautrīgumu, prieks par izdošanos un drosme uzsākt ko jaunu un nebijušu. Kopā meistardarbnīcās piedalījās 158 jaunie talanti.

Janvāra mēnesī plānota animācijas filmas “Akmens Kundziņš” pirmizrāde Mazsalacas Kultūras centrā.

Vēlos pateikt lielu paldies visiem meistarklašu dalībniekiem, viņu vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu, laiku, pacietību un vēlmi apgūt jaunas prasmes un sešu mēnešu laikā radītu animācijas filmu “Akmens Kundziņš”, kas paliks vēsturei par vietējā apriņķa teikām.

Ramatas pagasta Kultūras centra vadītāja Sandra Zondaka