Pieņemts regulējums ielu tirdzniecībai Valmieras novadā

Ziemassvētku tirgus

Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”.

Saistošie noteikumi nosaka:

  • kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Valmieras novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai;
  • ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
  • ielu tirdzniecības dalībnieka un ielu tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;
  • kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un saņemama ielu tirdzniecības atļauja;
  • nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;
  • pašvaldības nodevas apmēru par tirdzniecību publiskās vietās un nodevas maksāšanas kārtību.

Pašvaldības administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība un ielu tirdzniecības organizēšana, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana publiskās vietās, atļauta tikai pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas. Atļauju ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Atļaujas izsniedz Valmieras novada pašvaldības Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa.

Informāciju par pašvaldības iekārtotām ielu tirdzniecības vietām meklējiet pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā “Uzņēmējdarbība/Noderīga informācija uzņēmējiem” vai “Pakalpojumi/Komercdarbība”. Par saistošo noteikumu pārkāpumu personu var saukt pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 67 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās” aicinām iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā “Dokumenti”.

Foto – Uģis Brālēns