Pašvaldība / Dokumenti / Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. saistošie noteikumi Nr.67 (Grozīti ar 29.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 80)