Pašvaldības atbalsts nometnēm, kultūras un sporta projektiem

Lai veicinātu Valmieras novada bērniem un jauniešiem saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, veidotu daudzveidīgu kultūrvidi un sporta veidu attīstību, līdz 3. decembrim pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus projektu konkursos.

Pašvaldība ir noteikusi projektu konkursu prioritātes:

1. Bērnu un jauniešu nometņu konkursā:

 • nometnes un aktivitātes, kas veicina jauniešu interesi par  vides zinātnēm, tehnisko jaunradi;
 • nometnes, kas rosina jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, attīsta un veido līderības prasmes;
 • nometnes, kas rosina bērnu un jauniešu talantu attīstību kultūrizglītībā;
 • nometnes, kas veicina svešvalodu apguvi;
 • nometnes, kas veicina bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu;
 • nometnes, kas nodrošina sporta pamatprasmju apguvi un/vai vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšanu (peldēšana, velobraukšana, vingrošana u.c.).

2. Kultūras projektu konkursā:

 • projekti, kas paredz “Valmiera – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikuma attīstību (līdzdalības semināri, domrades u.c. norises) – digitālā vai klātienes formātā un stiprina  pieteikuma izstrādi dalībai konkursa 2. kārtā;
 • projekti, kas ar saturiski kvalitatīvu un profesionālu piedāvājumu papildinās lielākos kultūras pasākumus Valmieras novadā (piemēram Valmieras pilsētas svētki, Kokmuižas svētki, Plostnieku svētki utml.);
 • projekti, kas paredz meistarklašu, radošo darbnīcu, kultūras forumu organizēšanu vai laikmetīgās mākslas pieejamības veicināšanu un iepazīšanu Valmieras novadā;
 • projektus, kas paredz aktīvu novada iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs;
 • Valmieras novada kultūrvidei un dabas videi atbilstošu unikālu kultūras aktivitāšu veidošanu, t.sk. saturiski kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu rudens – ziemas periodā.

3. Sporta projektu konkursā:

 • projekti, kas īsteno tautas sporta aktivitātes, it īpaši rudens un ziemas sezonā, darba dienu vakaros un/vai ārpus Valmieras novada pilsētām un pagastu centriem (tālākās novada apdzīvotās vietas);
 • projekti, kas veicina jaunu un netradicionālu sporta veidu attīstību novadā;
 • senioru un sporta veterānu sporta aktivitātes, pasākumi;
 • valsts svētkiem veltītas tematiskās sportiskās aktivitātes un pasākumi;
 • semināru, meistarklašu cikli un pasākumi (tikšanās ar olimpiešiem, PČ dalībniekiem, sporta speciālistiem).

Bērnu un jauniešu nometņu konkursā galvenā mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem, tai skaitā bērni un jaunieši no sociālā riska ģimenēm, bet sporta un kultūras projektu konkursos – jebkura sabiedrības mērķgrupa.

Atbilstoši nolikumam “Valmieras novada pašvaldības kultūras, sporta un nometņu projektu konkursi”, pretendenti drīkst iesniegt vienu projekta ideju katrā no projektu konkursiem. Projektu konkursos var piedalīties fiziskas personas juridiskas personas (komercsabiedrības, nodibinājumi un biedrības) un izglītības iestādes.

Projektu konkursos apstiprinātās idejas ir jārealizē Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 2022. gada beigām. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 50% apmēram no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam projektam nebūs mazāks par 200 EUR un lielāks par 3000 EUR.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2021. gada 3. decembra plkst. 16.00 pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz e-pastu: vai pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV‑4201.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras Kultūras centra kultūras projektu vadītāju Sintiju Milbergu pa tālr. 20436868 vai e-pastu:

Projekta dokumenti: