Izsludināts novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “Īsteno savu ideju!”

Īsteno savu ideju!

Lai sniegtu finansiālu atbalstu Valmieras novada jauniešu iniciatīvām, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 2022. gada 24. februārī apstiprināja Valmieras novada jauniešu projektu konkursa nolikumu. Konkursa mērķis ir veicināt Valmieras novada jauniešu iniciatīvu, izaugsmi un līdzdalību sabiedriskajos procesos Valmieras novadā.

Projektu var iesniegt biedrība vai nodibinājums, kura juridiskā adrese reģistrēta Valmieras novadā, vai novadā esoša jauniešu apvienība ar dalībniekiem vecumā no 13 līdz 27 gadiem, kas realizēs projektu Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Projekta aktivitātēm galvenokārt jābūt vērstām uz jauniešu auditoriju (13–27 gadi). Ieteicamās projektu tēmas:

 • jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana;
 • Valmieras novada attīstība un labiekārtošana;
 • jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā;
 • nodarbinātība, karjeras izglītība, brīvprātīgais darbs;
 • vides aizsardzības pasākumi Valmieras novadā;
 • jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana.

Projekta pieteikumu ar pielikumiem jāiesniedz jauniešu centros Rūjienā, Burtniekos, Trikātā vai Valmieras jauniešu centrā “Vinda”, kā arī jānosūta elektroniski uz adresi līdz:

 • 2022. gada 28. maijam;
 • 2022. gada 30. jūnijam;
 • 2022. gada 30. jūlijam;
 • 2022. gada 27. augustam;
 • 2022. gada 30. septembrim;
 • 2022. gada 29. oktobrim.

Projektiem jābūt īstenotiem līdz 2022. gada 21. decembrim. Kopējais projektu konkursa finansējums ir 5750 eiro. No pašvaldības pieprasītais finanšu līdzekļu apjoms viena projekta realizācijai nedrīkst pārsniegt 250 eiro.

Ar konkursa prasībām, finansējuma kārtību un vērtēšanas kritērijiem plašāk aicinām iepazīties konkursa nolikumā, kas publicēts šeit.

Projekta pieteikums šeit.

Projekta atskaite šeit.

Līgums par projekta realizēšanu šeit.

Konkursu organizē Valmieras novada Izglītības pārvalde. Uz jautājumiem par konkursa organizēšanu atbildēs Valmieras novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Daina Roze, , tel. 25450585.