Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā. Izsludinātas vairākas nomas tiesību izsoles

Valmieras novada pašvaldība atkārtoti piedāvā nomai telpas vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā Kocēnos uzņēmējdarbības attīstībai – ražošanai, pakalpojumu sniegšanai. Nomas termiņš – divpadsmit gadi. Nomāt iespējams gan vēsturisko ēku Jāņa Ķenča ielā 2, gan pretim esošās ražošanas telpas Jāņa Ķenča ielā 3 un 5.

Atjaunotā Kokmuižas vēsturiskā ēka ar tai piegulošo vēsturisko uzbrauktuvi celta 1866. gadā. Divstāvu mūra ēka ietilpa staļļu kompleksā, kas sastāvēja no četrām ēkām. Trīs no tām saglabājušās līdz mūsdienām. Šī Kokmuižas kompleksa ēka ir viena no retajām, kas saglabājusies vislabāk. Turklāt tā ir arī vēsturiski spilgta un arhitektoniski izteiksmīga būve. Tāpēc pašvaldība meklēja iespējas, kā to atjaunot, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus uzņēmējdarbības vides attīstībai.

Īstenotā projekta ietvaros pilnībā atjaunota divstāvu mūra ēkas fasāde, jumts, nomainītas durvis un logi, iebūvēti arī jumta logi, lai ēka būtu piemērota uzņēmējdarbībai, izveidoti pievadi visām komunikācijām ar iespēju izvēlēties piemērotu apkures veidu, atjaunots vēsturiskais uzbraucamais ceļš un sakārtota ēkai piegulošā iela.

Ēkas iekšpusē pirmajā stāvā atjaunots vēsturiskais segums – sarkano ķieģeļu grīdas klājs ar trapiem, salabotas, apmestas un nokrāsotas mūra sienas, saglabājot vēsturisko sienu velvējumu. Telpu dekoratīvā apdare atstāta turpmākā uzņēmēja ziņā, lai nodrošinātu iespēju veidot uzņēmējdarbības veidam atbilstošu interjeru. Šīs telpas ir paredzētas ražotnes izveidei.

Kokmuižas vēsturiskā kūts ēkas atjaunošanas projektu augstu novērtējuši profesionāļi, 2022. gadā piešķirot Atzinību starptautiskā konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā” nominācijā “Ilgtspējīgākā ēka”.

Izsoles objekta Jāņa Ķenča ielā 2 nomas tiesību izsoles sākumcena mēnesim noteikta  – 1,25 EUR/m2 par vienu ēkas m2 (bez PVN). Ēkas ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244 001 kopējā platība ir 1075,9 m2. Līdz 2026. gada 31. decembrim izsoles objektā un tā teritorijā nomniekam jāsasniedz šādus rādītājus: veikt komersanta nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 250 000 EUR un izveidot ne mazāk kā 5 jaunas darba vietas.

Pieejamas nomai arī ražošanas telpas Jāņa Ķenča ielā 3 un 5:

Izsoles noteikumi par iepriekšminētajiem nomas objektiem paredz, ka līdz 2026. gada 31. decembrim izsoles objektā un tā teritorijā nomniekam jāsasniedz šādus rādītājus: veikt komersanta nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz 10 000 EUR apmērā un izveidot ne mazāk kā 1 jaunu darba vietu.

Atklātās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli norisināsies 2024. gada 10. jūlijā klātienē Valmieras novada pašvaldībā. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš līdz 2024. gada 8. jūlija plkst. 17.00. Ar izsoļu noteikumiem un to pielikumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnes valmierasnovads.lv Izsoļu sadaļā šeit.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos: Valmieras novada pašvaldības Kocēnu apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciāliste Gunta Liepiņa, tālrunis 29218297, e-pasts: 

Kontaktpersona uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos: Valmieras novada pašvaldības vecākā uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Inita Niedzviedze, tālrunis 64207157, e‑pasts: