Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 16.06.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 16.06.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis 2023.gada 16.jūnijā plkst. 09.00. Sēde noritēs Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā ar tiesībām piedalīties attālināti, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku.

Sēdes protokols

Sēdes tiešraide un audiovizuālais ieraksts

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Lēmuma nosaukums un pielikumi
1.273Par zemes vienības daļas, kadastra apzīmējums 9601 013 0090 8001, apbūves tiesību izsoli Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā
2.274Par komandējumu uz Dāniju 
3.275, SN 95Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, apstiprināšanu  

SN 95

1.pielikums
2.pielikums