Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 13.12.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 13.12.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis pirmdien, 2021.gada 13.decembrī plkst.16.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 13.12.2021.

Domes ārkārtas sēdes protokols 13.12.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.555Par atbalstu projekta “Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā” iesnieguma iesniegšanu

Pielikums
Evija Nagle
 2.556Par atbalstu projekta “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 3.kārta” iesnieguma iesniegšanu

Pielikums
Evija Nagle
 3.557Par atbalstu projekta “Ēveles muižas parka un dīķa labiekārtošana” iesnieguma iesniegšanu

Pielikums
Evija Nagle
 4.558Par atbalstu projekta “Teritorijas labiekārtošana pie grants karjera” iesnieguma iesniegšanu

Pielikums
Evija Nagle
 5.559Par atbalstu projekta “Pašvaldības pakalpojumu centra Valmieras ielā 13, Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Evija Nagle
 6.560Par precizējumiem 2021.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā”

Pielikums
Līga Bieziņa
 7.561Par Valmieras novada pašvaldības noteikumiem “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Pielikums
Noteikumu 1.pielikums
Olga Ozola
 8.562Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 9.563Par finansējuma līguma slēgšanu

Pielikums
Rihards Zalte
 10.564Par nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu piemērošanu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikāEvija Stračinska
 11.Saistošie noteikumi Nr.22Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā

Paskaidrojuma raksts
Lana Ukrija
 12.565Par pašvaldības atbalstu māju ceļu (piebraucamā ceļa) uzturēšanā ziemas sezonāBaiba Tūtina
 13.566Par atbalstu projekta “Pašvaldības ēkas Vaidavā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes uzlabošana” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
Evija Nagle