Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 13.10.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 13.10.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 13.oktobrī plkst.16.00, Jāņa Daliņa stadionā, 3.stāvā, Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 13.10.2022.

Domes ārkārtas sēdes protokols 13.10.2022.

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punktsZiņotāji
1623Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 13.12.2021. domes lēmumā Nr.557 (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 3.§) “Ēveles muižas parka un dīķa labiekārtošana” iesnieguma iesniegšanu”

Konsolidētā versija
Evija Nagle
2624Par projekta “Publisko teritoriju ielu apgaismojuma inženiertīklu pārbūve Valmierā, Valmieras novadā” iesniegšanu

Pielikums
Evija Nagle
3625Par projekta “Viedo tehnoloģiju ieviešana Valmieras novada ielu apgaismes infrastruktūrā” iesniegšanu

Pielikums
Evija Nagle
4626Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.438 (protokols Nr.12, 58.§) “Par SIA “BN KOMFORTS”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” reorganizācijas uzsākšanu”

Konsolidētā versija
Lana Ukrija
5627Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. lēmumā Nr.575 (protokols Nr.18, 10.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem”

Nolikums
Kristīne Melece
6628Par apbalvojumu “Valmieras novada Goda pilsonis” un “Valmieras novada Gada cilvēks” saņēmēju apstiprināšanuKristīne Melece
7629Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā, iegādiGints Bērtiņš
8630Par precizējumu 2022.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.68 “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā””

1.pielikums
2.pielikums
Konsolidētā versija
Baiba Tūtina
9631Par Valmieras novada pašvaldības ziedojumu vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībaiBaiba Tūtina
10632Par komandējumu uz JapānuOlga Ozola
11633Par komandējumu uz GruzijuOlga Ozola