Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi