Pašvaldība / Dokumenti / Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāns