Pašvaldība / Dokumenti / Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu