Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa pastāvīgai novietošanai Burtnieka ezera publiskajā atpūtas zonā