Attīstība / Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals