Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība / Ieguldījums ainavā

Sabiedrība

Ieguldījums ainavā

Visi, kuri veido savai un citu labsajūtai noderīgu un estētisku, ainaviski augstvērtīgu vidi, sniedz ieguldījumu un līdzdarbojas arī visa novada izaugsmē. Tie ir dalīšanās pieredzē vērti stāsti.

No 25. jūlija līdz 28. augustam Valmieras novada pašvaldība gaida pieteikumus Valmieras novada vides akcijā “Tavs ieguldījums ainavā”.

Katra novada viensēta ir daļa no Latvijas kultūras kanonā iekļautās vērtības, ar statusu atzītais kultūras mantojums veido novada simboliskās vietas un kalpo kā resurss attīstībai. Iedzīvotāju centieni privātmāju pagalmos vai daudzdzīvokļu māju balkonos un lodžijās radīt estētiski augstvērtīgu vidi dod labsajūtu ne vien pašiem īpašniekiem, bet kalpo arī kā publisko vidi bagātinošs ainavas elements. Izceļamas un veicināmas ir uzņēmēju iniciatīvas vietradē un kvalitatīvas ainavas veidošanā. Tam pamatā ir zināšanas, pieredze un savstarpēja sadarbība, stipra un aktīva vietējā iedzīvotāju kopiena.

Tādēļ pieteikumi akcijā tiek gaidīti septiņās kategorijās:

  • novada simboliskās vietas – kultūras mantojums;
  • latviešu viensēta – kultūras kanona lepnums;
  • privātmājas pagalma ainaviskums;
  • mājas pagalms kopienai;
  • mans balkons – mana paradīze;
  • novada daiļdārzs;
  • uzņēmēji vietradei.

Dalībai akcijā var pieteikt pats savu vai sev zināmu, atbilstoši kategoriju aprakstiem lepošanās vērtu īpašumu. Tādēļ aicinām iepazīties ar akcijas noteikumiem!

PIETEIKUMA VEIDLAPA

Aizpildītas pieteikumu veidlapas un atsevišķi pievienotas pieteiktās ainavas fotogrāfijas aicinām iesūtīt elektroniski e-pastā konkursi@valmierasnovads.lv, tā virsrakstā norādot atzīmi “Pieteikums ainavu akcijai”.

Ar visiem iesūtītajiem, akcijas noteikumiem atbilstošajiem pieteikumiem  būs lepošanās Valmieras novada pašvaldības informācijas kanālos – pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv, novada un novada apvienību Facebook lapās.

Rudens sākums tiks atzīmēts ar izglītojošiem pasākumiem par ainavas kvalitāti dažādos mērogos un saistītām novadniekiem aktuālām tēmām.

Akcijas “Tavs ieguldījums ainavā” 2022 gada dalībnieku godināšanas pasākumi notika:

  • 7. oktobrī Valmiermuižas alus viesistabā. Pasākuma apraksts un bildes no pasākuma ŠEIT.
  • 15. oktorbrī Matīšu Tautas namā. Pasākuma apraksts un bildes no pasākuma skatāmas ŠEIT.

Prezentācijas no lekcijām par ainavu arhitektūru Matīšos 15.10.2022.

I.Rukšānes lekcija Matīšos 15.10.2022
I.Rukšāne “Dziednieciska vide un telpa pārmaiņu un trauksmes laikmetā”
L.Nesko lekcija 15.10.2022.Matīšos
L.Neško “Ainavu dizaina tendences ainavvidē”