Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

27.01.2023

Neapdzīvojamo telpu Bērzaines pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piederošā nekustamā īpašuma  Imantas iela 4, kadastra numurs 9644 005 0189, ēkas ar kadastra apzīmējumu 9644 005 0189 001 daļu 19,8 m² platībā (kūtiņa) un…

Lasīt vairāk
25.01.2023

Pašvaldība iznomā zemes vienību Vecates pagastā

Valmieras novada pašvaldība no 2023. gada 1. janvāra iznomā tai piekritīgo zemes vienību Vecates pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zemes tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz sešiem…

Lasīt vairāk
04.01.2023

Iznomā zemi Plāņu pagastā

Valmieras novada pašvaldība ar 2023.gada 1. februāri iznomā tai piekritīgo zemes vienību Plāņu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem…

Lasīt vairāk
03.01.2023

Nomas tiesību izsoles sludinājums telpām nekustamajā īpašumā “Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnē

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma “Garāžas Lībiešos”, Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā, Valmiera novadā, nedzīvojamās telpas Nr. 7, kadastra apzīmējums 9684 002 0281 001, nomas…

Lasīt vairāk
03.01.2023

Nomas tiesību izsoles sludinājums telpām Pentes ielā 2, Rūjienā (telpas Nr. 12 un Nr. 13)

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, nedzīvojamo telpu Nr. 12 un Nr. 13, kadastra apzīmējums 9615 006 1901…

Lasīt vairāk
03.01.2023

Nomas tiesību izsoles sludinājums telpām Pentes ielā 2, Rūjienā (telpa Nr. 2)

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli par nekustamā īpašuma Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, nedzīvojamas telpas Nr. 2, kadastra apzīmējums 9615 006 1901 001, nedzīvojamo telpu…

Lasīt vairāk
28.12.2022

Iznomā zemes vienību Rūjienā augļu dārza izveidei

Valmieras novada pašvaldība iznomā tai piekritīgās zemes vienības daļu Rūjienā, kas izmantojama augļu dārza vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz pieciem gadiem un gada nomas…

Lasīt vairāk
21.12.2022

Paziņojums par izcērtamās koksnes zemes vienībā “Vecais dzelzceļš”, Vilpulkas pagastā (9694 005 0097, 9694 005 0098) izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajās zemes vienībās: kadastra apzīmējums 9694 005 0097, Vilpulkas pagasts, Valmieras novads, 1. kvartāla…

Lasīt vairāk
21.12.2022

Paziņojums par izcērtamās koksnes zemes vienībā “Vecais dzelzceļš”, Vilpulkas pagastā (9694 002 0197) izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā: kadastra apzīmējums 9694 002 0197, Vilpulkas pagasts, Valmieras novads, 1. kvartāla…

Lasīt vairāk
21.12.2022

Paziņojums par izcērtamās koksnes zemes vienībā “Vecais dzelzceļš”, Vilpulkas pagastā (9694 002 0196) izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā: kadastra apzīmējums 9694 002 0196, Vilpulkas pagasts, Valmieras novads, 1. kvartāla…

Lasīt vairāk
21.12.2022

Paziņojums par izcērtamās koksnes zemes vienībā “Vecais dzelzceļš”, Ipiķu pagastā (9656 004 0036) izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā: kadastra apzīmējums 9656 004 0036, Ipiķu pagasts, Valmieras novads, 1. kvartāla…

Lasīt vairāk
21.12.2022

Paziņojums par izcērtamās koksnes zemes vienībā “Vecais dzelzceļš”, Ipiķu pagastā (9656 002 0060) izsoli

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – izcērtamai koksnei pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā: kadastra apzīmējums 9656 002 0060, Ipiķu pagasts, Valmieras novads, 1. kvartāla…

Lasīt vairāk