Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

06.06.2023

Lauksaimniecības zemes Vilpulkas pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Vilpulkas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksa gadā ir 81,90 EUR…

Lasīt vairāk
30.05.2023

Nekustamā īpašuma “Līgotnes-1 20”, Valmieras pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Līgotnes-1 20”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9690 007 0118), kas sastāv no zemes vienības 522 m2 ar kadastra…

Lasīt vairāk
30.05.2023

Dzīvokļa īpašuma “Lazdas” – 12, Burtnieku pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” - 12, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9648 900 0211), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību…

Lasīt vairāk
30.05.2023

Dzīvokļa īpašuma “Lazdas” – 10, Burtnieku pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” - 10, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9648 900 0210), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību…

Lasīt vairāk
30.05.2023

Dzīvokļa īpašuma “Lazdas” – 3, Burtnieku pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Lazdas” – 3, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9648 900 0226), kas sastāv no divistabu dzīvokļa, ar kopējo platību…

Lasīt vairāk
30.05.2023

Nekustamā īpašuma “Māras”, Ķoņu pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Māras”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9666 005 0184), kas sastāv no zemes vienības 1,28 ha platībā ar kadastra…

Lasīt vairāk
30.05.2023

Dzīvokļa īpašuma “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko atkārtotu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9652 900 0150), kas sastāv no vienas istabas dzīvokļa, ar…

Lasīt vairāk
30.05.2023

Nekustamā īpašuma “Birzes”-4, Ēveles pagastā izsoles paziņojums

Valmieras novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, (kadastra Nr. 9454 900 0051), kas sastāv no divu istabu dzīvokļa, ar kopējo platību 68…

Lasīt vairāk
30.05.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Kalnciemi 1” sastāvā esošās zemes vienības nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz izsoles objektu - nekustamā īpašuma “Kalnciemi 1”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošo zemes vienību. Izsoles objekts: zemes vienība ar…

Lasīt vairāk
26.05.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Arakstes ūdenskrātuve” sastāvā esošās zemes vienības nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Arakstes ūdenskrātuve”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli 1.Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Arakstes ūdenskrātuvei”, Lodes pagastā,…

Lasīt vairāk
26.05.2023

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – zemes vienības daļas “Jurisoni 1” otro mutisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma - zemes vienības daļas “Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagasts, Valmieras novads, OTRO MUTISKO NOMAS tiesību izsoli 1.Izsoles objekts – nekustamā īpašuma “Jurisoni 1”, Skaņkalnes pagastā,…

Lasīt vairāk
24.05.2023

Lauksaimniecības zemes Jeru pagastā nomas sludinājums

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksa gadā ir 60 EUR…

Lasīt vairāk