Pašvaldība / Informācija / Izsoles un sludinājumi

Pašvaldība

Izsoles un sludinājumi

28.11.2023

Iespēja attīstīt uzņēmējdarbību vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā. Izsludināta atkārtota nomas tiesību izsole

Valmieras novada pašvaldība atkārtoti piedāvā nomai telpas Kocēnos, Ķenča ielā 2 (ar piegulošo zemi) vēsturiskajā Kokmuižas kompleksā uzņēmējdarbības attīstībai – ražošanai, pakalpojumu sniegšanai. Nomas termiņš – divpadsmit gadi. Atjaunotā Kokmuižas…

Lasīt vairāk
23.11.2023

Pašvaldība iznomā zemi Liepu ielā 11, Mazsalacā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību 6720 m2 platībā, Liepu 11, Mazsalacā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums Nr.9611 003 1501, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar…

Lasīt vairāk
22.11.2023

Pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli” Brandeļos, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr. 96640090197. Nekustamā īpašuma sākumcena…

Lasīt vairāk
17.11.2023

Izsludina nekustamā īpašuma “Āboltiņi”, Ipiķu pagastā sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Āboltiņi”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības pirmo mutisko nomas tiesību izsoli. Izsoles objekts – zemes vienība 2,3 ha platībā ar kadastra…

Lasīt vairāk
17.11.2023

Izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas ceturto mutisko tiesību nomas izsoli

Izsoles objekts: zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244, 10759/11091 domājamā daļa no kopplatības 2286 m2 (2218 m2), ēka ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244 001, platība 1075,9 m2…

Lasīt vairāk
08.11.2023

Iznomā zemes vienības daļu Jeru pagastā lauksaimniecības vajadzībām

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 0,9 ha platībā Jeru pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksas…

Lasīt vairāk
31.10.2023

Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes vienības “Vīboti”, Sēļu pagastā, daļas pirmo mutisko izsoli

PAPILDINĀTS 17.11.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES. Nekustamā īpašuma “Vīboti”, Sēļu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9682 001 0034, kopējā platība 10,24 ha,15.11.2023. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir…

Lasīt vairāk
31.10.2023

Iznomā zemi 0,59 ha platībā Vilpulkas pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienību 0,59 ha platībā Vilpulkas pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksas gadā…

Lasīt vairāk
31.10.2023

Iznomā zemes vienības daļu 1,51 ha platībā Ipiķu pagastā

Valmieras novada pašvaldība iznomā zemes vienības daļu 1,51 ha platībā Ipiķu pagastā, kas izmantojama lauksaimniecības vajadzībām. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām ar nomas termiņu uz 6 gadiem. Nomas maksas…

Lasīt vairāk
31.10.2023

Paziņojums par nekustamā īpašuma – zemes vienības Bez nosaukuma, Burtnieku pagasts, pirmo mutisko nomas tiesību izsoli

PAPILDINĀTS 17.11.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES. Nekustamā īpašuma bez nosaukuma Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējums 9648 014 0036, kopējā platība 1,9 ha,  15.11.2023. nomas tiesību izsoles…

Lasīt vairāk
31.10.2023

Izsludina nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, sastāvā esošās zemes vienības daļas un ēkas trešo mutisko tiesību nomas izsoli

PAPILDINĀTS 17.11.2023. IZSOLE NOSLĒGUSIES. Nekustamā īpašuma Jāņa Ķenča iela 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9664 008 0244, 10759/11091 domājamā daļa no kopplatības…

Lasīt vairāk
26.10.2023

SIA “VTU Valmiera” pārdod nekustamo īpašumu “Ozoli”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” atklātā un mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod sev piederošo nekustamo īpašumu “Ozoli”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, kadastra Nr. 96640090197. Nekustamā īpašuma sākumcena…

Lasīt vairāk